top of page

HƏRBİ İŞLƏR

BÜTÜN ƏHƏMİYYƏTLİ HƏRBİ İŞLƏR BİZİM İLƏ MÜZAKİLƏ ETMƏK OLAR.  MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ DÜNYA TƏHLÜKƏSİZLİĞİ ÜÇÜN BİZ YÜKSƏK HƏRBİ HƏMİYYƏTLƏRİN DİPLOMATİYASI YOLUYLA HƏLL EDƏCƏK VƏ LAZIM OLARSA BU MƏSƏLƏLƏRİ ONLARIN NƏZƏRİNƏ ÇATDIRACAQ. 

AXTAR
Bizimlə əlaqə saxlayın

Təqdim etdiyiniz üçün təşəkkür edirik!

bottom of page