top of page

Beynəlxalq Kəşfiyyat Agentliyi (IIA)/COD

Detektivlərin Konqresləri (COD); Ticarət Adı: Beynəlxalq Kəşfiyyat Agentliyi (IIA) Dünya Liderləri Forumunun Köməkçi Təşkilatı / TWLF Suveren IGO, Dünya Baş Qərargahı, İrlandiya kimi fəaliyyət göstərəcək və həmçinin bütün təhlükəsizliyi təmin etmək, qorumaq və araşdırmaq üçün UNNSC nəzdində Səlahiyyətli BMT Kəşfiyyat Təşkilatı kimi fəaliyyət göstərəcək. cinayətlərlə bağlı məsələlər beynəlxalq məsələlərə diqqət yetirməklə yanaşı, dövlət və özəl sektoru dövlətlər yanında dövlət və özəl sektoru mümkün qədər yaxşı şəkildə qorumaq üçün dünya miqyasında Kəşfiyyat İcmalarının bütün üzvlərinin birgə səyləri ilə yaxşı idarəetmənin qurulması və hüquq-mühafizə orqanlarına daha yaxşı dəstək verilməsi  və bütün dünyada hökumətlərə bütün mümkün təhdidlər, böyük risklər üçün bütün dünya üzrə dövlət və özəl sektorlara kömək edərkən, bütün siyasi liderlərin və hökumət rəsmilərinin hüquqları ilə yanaşı, ictimai hüquqların daha yaxşı qorunmasını təmin edirik.

*Int Intelligence Agency (IIA)/ COD Rəsmi Facebook Səhifəsi: 

https://www.facebook.com/CongressOfDetectives/

*Int Intelligence Agency (IIA)/ COD, World HQ, İrlandiya   E-poçt ünvanı

:  congressofdetectives@gmail.com

'' COD / IIA BÜTÜN KƏŞFİYAT İCMA AĞENTLƏRİNİN MƏRKƏZİ YOXLANABİLƏN QEYDLƏRİNİ YAXŞI EDƏCƏK  ONLARI QLOBAL ÜZRƏ DAHA YAXŞI QORUNMASI VƏ Fövqəladə VƏZİYYƏT DÖVLƏRİNDƏ LAZIMLI DƏSTƏK VERMƏK ÜÇÜN BÜTÜN DÜNYADA  TEZ DOĞRULAMA BURADA.''

*COD / IIA ~ DETEKTİVLƏRİN YOXLANMASI  :

*COD / IIA ~ MÜSTƏQQİNÇLƏRİN YOXLANMASI  :

**KƏŞFİYAT İCMALARININ BÜTÜN DİGƏR ÜZVLƏRİ ''COD VID/ YOXLANABİLƏN İD NÖMRƏSİ'' ƏLDƏ ETMƏK ÜÇÜN MÜRACİƏT EDƏ BİLƏRLƏR MƏRKƏZİ MƏLUMAT BAZASINA QEYD EDİLMƏK ÜÇÜN BÜTÜN DÜNYADA DƏRHAL İDDİA EDİLƏCƏK BİR KƏŞFİYYƏ EDİLƏ BİLƏRƏBİLƏR. VƏZİYYƏT.

*BÜTÜN MİLLİ KƏŞFİYAT ORGANİKASI ÜZVLƏRİNİN YOXLANMASI  :

*BÜTÜN BEYNƏLXALQ  KƏŞFİYAT ORQANLARI  ÜZVLƏRİN YOXLANMASI  :

*BÜTÜN RƏHMƏTLİ XÜSUSİ DETEKTİVLƏRİN YOXLANMASI  :

*BÜTÜN RƏHMƏTLİ GİZLİ XİDMƏT AGENTLƏRİNİN YOXLANMASI  :

*BÜTÜN SƏKƏLƏTLİ XÜSUSİ AGENTLƏRİN YOXLANMASI  :

*BÜTÜN SƏKƏLƏTLİ TƏHLÜKƏSİZLİK AGENTLƏRİNİN YOXLANMASI  :

*BÜTÜN Səlahiyyətli GİZLİ CƏMİYYƏT ÜZVLƏRİNİN YOXLANMASI  :

*CRO RECORD / GOVT RECORD : 

bottom of page