top of page

* BEYNƏLXALQ XÜSUSİ HƏBBSƏ (ISP) / ISP QLOBAL *

Beynəlxalq Xüsusi Həbsxana (ISP) / ISP Qlobal / Beynəlxalq Kral Həbsxanası BMT-nin İxtisaslaşdırılmış Agentliyi / Aparıcı BMT IGO~ TWLF və BMT MƏRKƏZİ KOMANDASI (UNNSC/ Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Yeni Təhlükəsizlik Şurası), BMT-nin Ümumdünya Qərargahı, İrlandiya nəzdində BMT-nin İxtisaslaşdırılmış Agentliyi kimi fəaliyyət göstərəcək. Beynəlxalq Hüquq Mühafizə Orqanları və Dünya Hərbi Qüvvələrinin birgə koordinasiyası ilə bütün Milli və Beynəlxalq Məhkəmələr. ISP Fəaliyyətləri effektiv həyata keçirilməsi üçün əsasən King Of Kings Mütləq Monarxiya Hökuməti altında müşahidə olunacaq. ISP həbsxana mühitinə nəzarət etmək və yaxşılaşdırmaq və qlobal miqyasda həbsxana xidmətlərinin daha yüksək standartlarını təmin etmək üçün qlobal miqyasda bütün həbsxana xidmətləri ilə işləyəcək.
bottom of page