top of page

YENİ FEDERAL ŞTATLAR

AŞAĞIDAKİ YENİ FEDERAL DÖVLƏTLƏR BMT MƏRKƏZİ QAMANDALIĞI (UNNSC/ Birləşmiş Millətlər Təşkilatının YENİ TƏHLÜKƏSİZLİK ŞURASI), '' İMPERİAL EV EVİ TARAFINDAN TƏRƏKDÜR EDİLMİŞ İrlandiya, Dünya Qərargahı TARAFINDAN TANINMIŞDIR; TİCARƏT ADI : KRALLAR KRALININ KRAL EVİ ''. FEDERAL DÖVLƏTLƏRİN MƏQSƏDİ BÖYÜK MÜHARİBƏLƏRİN VƏ MÜBARİQƏLƏRİN XARİCİ TƏHLÜKƏLƏRİNİ AZALTMAQDAN BÖYÜK SƏYLƏR İLƏ YAXŞI TƏHLÜKƏSİZLİK TƏMİZLƏRİNİ VƏ ƏLAQƏ İNKİŞAFLARI TƏMİN ETMƏK.

Federal dövlət quruluşu, federal bir dövlətin bir hissəsi ola biləcək həmin ölkələrin muxtariyyətinə son qoymayacaq, əksinə, məsələni nəzarət və yaxşılaşdıracaq və Mərkəzi Govt quruluşu və parlament məclisində kollektiv tədbirlər tələb edəcək mümkün həllər tapacaq və səfirlər və səfirlərin fəal iştirakı və DIPLOMATLAR VƏ VƏTƏNDAŞ CƏMİYYƏTLƏRİ, MƏruzəçilərdən başqa FEDERAL KABİNETLƏR VƏ YA MİLLƏTLƏRİN DÖVRİ ZİRVƏLƏRİ VASİTƏLƏRİ İLƏ EKSPERTLER.

1) İslam Millətlərinin Federal Dövləti / FSOIN

*İslam Millətləri Federal Dövlətinin təsdiq edilmiş bayrağı

*İslam Millətlərinin Mərkəzi Hökumətinin təsdiq edilmiş bayrağı

*Federal Hökumət / İslam Ölkələrinin Mərkəzi Hökümət Veb saytı:  

  https://islamicempiregovt.wixsite.com/wgoic

Yuxarıdakı paylaşılan Bayraqlar ''İslam Millətlərinin Federal Dövləti'' və ''İslam Millətlərinin Mərkəzi Hökuməti'' üçün və bu halda mərkəzi hökumət ~ IEG / İslam İmperiyası Govt. Bununla belə, faktiki ''İslam İmperiyası Höküməti/IEG'' birlikdən ibarətdir -

 

1) Bütün İslam Dövlətləri;

2) Bütün İslam İcmaları/Təşkilatları; 

3) Bütün Müsəlman Evləri / Müsəlman Ailələri (O cümlədən Xaricdəki Müsəlman Evləri / İslam Ölkələrindən kənar Müsəlman Ailələri)

Buna görə də 'İSLAM EMPIRE' üçün ayrıca bayraq bütün müsəlmanlar üçün ortaq bayraq olacaq 'IEG / ISLAMIC EMPIRE GOVT' tərəfindən də istifadə ediləcək.  dünyanın istənilən yerində yaşayanlar. Bütün Müsəlmanlar birlikdə 'İSLAM İMPERİYASI HÖKUMƏT' Fəaliyyətlərini təkmilləşdirmək, hüquqları qorumaq və sülhü bərpa etmək üçün öz töhfələrini verə bilərlər.

*Təsdiqlənmiş Bayraq  İslam İmperiyası 

2) Karib Adaları Federal Dövləti

*Təsdiqlənmiş Bayraq  Karib Adalarının Federal Dövləti

*Təsdiqlənmiş Bayraq  Karib Adalarının Mərkəzi Hökuməti

*Federal Hökümət / Karib Adalarının Mərkəzi Hökumət Veb saytı:  

  https://govtofcarribeans.wixsite.com/goci

bottom of page