top of page

BİR DÜNYA HÖKUMƏTİ

(OWG / UNIFIEID ~OWG)

 

YENİ DÜNYA DÜZƏNİ

(RƏSMİ Struktur)

OWG-NİN YENİ DÜNYA SİPARİŞ PLANLARININ BU RƏSMİ VERSİYASI BİRBİR İLAHİ SƏYƏTLƏR VƏ MÜSÜBİ HESABAT VASİTƏLƏRİ İLƏ QANUNİ OLARAQ YAXŞI DÜNYANI TƏMİN EDƏCƏK.  BAŞQA HAKİMİYYƏTƏ HÖRMƏT EDƏK . BU NWO STRUKTURASI ZÜLÜM DEYİL  AMMA DƏSTƏK EDİR  VƏ BÜTÜN PLANLAR HƏR KƏSİN KEYFİYYƏTLİ TƏDQİQAT İŞLƏRİNƏ ƏSASINDA DİQQƏTLƏ TƏRƏF EDİLMİŞDİR.  DÜNYA ÜÇÜN HÜQUQLAR. 

bottom of page