top of page

Hökumətin Siyasətinə Töhfələrimiz

On il ərzində ''Dünya Liderləri Forumu / TWLF Suveren IGO'' Baş Qubernatoru müxtəlif kütləvi hərəkatlar, icma şəbəkələri, kampaniyalar, sosial maarifləndirmə tədbirləri, petisiyalar, ədalətli mühakimələr üçün vurğulanan insan hüquqları problemləri sərgisi və MIQRANTLARIN, SIĞINACALANLARIN HÜQUQLARI, BİRBAŞA TƏMİNAT SİSTEMLERİNİN TƏKMİL EDİLMƏSİ, İRQÇİLİK VƏ NİFRƏT, Sosial Ədalətli Cinayətlər baxımından sosial problem ola biləcək bəzi hökumət siyasətlərini təkmilləşdirmək üçün yaxşı təşkil edilmiş töhfələr İrqçiliyin, Dinc Nümayişlərin, Avropada Miqrantların Ümumi Amnistiyası üçün Advocacy qarşısının alınması üçün Avropada 'i-report'un işə salınmasını təşviq etmək; Baxmayaraq ki, insanlar bundan tam məlumatlı deyillər. biz keçmiş fəaliyyətlərimizin bir neçə qeydini tərtib etməyə çalışmışıq və ictimai baxış üçün buraya hökumət siyasətlərinə gələcək töhfələri də daxil edə bilərik.

TWLF IGO çətir təşkilatıdır. Baş Qubernatorumuz oldu
  aparıcı xadim və AVROPA-nın mühüm hərəkatlarının və Mühüm Orqlarının Təsisçisi, Qurucu Üzvü və ya İcraçı üzvü.

Keçmiş Layihələr arasında birbaşa və ya dolayısı ilə:

1) SOS Layihəsi (SOS- Avropa Dəstək Şəbəkəsi və Sosial Beyin Mərkəzi);

2) ARN (İrqçiliyə Qarşı Şəbəkə);

3) ADI (Deportasiyaya Qarşı İrlandiya);

4) MASI (Sığınacaq Axtaranların İrlandiya Hərəkatı);

5) ENAR (İrqçiliyə Qarşı Avropa Şəbəkəsi);

6) Galway City Konsorsiumu; 

7) GARN (Galway Anti Racism Network);

8) Müsbət Sağlamlıq 4 Hamısı; 

9) Miqrantlar İttifaqı (MU);

10) Amnesty International, Galway;

TWLF IGO Baş Qubernatorunun birbaşa və dolayı töhfələri ilə bu Layihələr vasitəsilə çoxlu töhfələr verilmiş və müxtəlif vaxtlarda müəyyən sosial ədalətə nail ola bilmişik. Biz məcburi deportasiyaların qarşısını ala bilmişik,  biz İmmiqrasiya Siyasətlərini, Birgə Polis Komitələri ilə bağlı Siyasətləri, Sığınacaq Siyasətlərini təkmilləşdirə bildik və biz Miqrantlara Amnistiya / Oxşar Mülahizə təqdim edə bildik ki, sənədsiz miqrantlar arasında 5 ildən artıq bir ölkədə olanlar Avropada sənədləşdirilsinlər və həmçinin biz birbaşa təminat şərtlərini, hüquqlarını təkmilləşdirə bilmişik və hökumət şöbələri üçün daha çox cavabdehliyi təmin etməklə yanaşı, keçmişdə ədalətli ombudsmanı da təmin edə bilmişik. 

Avropanın 30 təşkilatını əhatə edən keçmiş “SOS LAYİHƏSİ” manifestimiz bir çox dünya liderlərinin köməyi ilə keçmiş təşkil etdiyimiz sosial işimiz sayəsində 5000-dən çox sığınacaq axtaran və sənədsiz miqrantın İrlandiyada daimi yaşayış yeri almasına kömək etdi. Bizim həqiqi səylərimizi bütün xalqlara bildirmək üçün burada bəzi etibarlı sübutları bölüşməkdə məqsədimiz. Bütün bunlar başqalarına müxtəlif yollarla kömək edə biləcək sosial iş və icma inkişafı fəaliyyətlərinə gəldikdə bütün bunlardır. 

Biz müxtəlif dəstəklərimiz vasitəsilə başqalarına bir çox yollarla kömək etmişik
lakin yuxarıda qeyd olunan fəaliyyətlər diqqətəlayiqdir. 

TWLF IGO-nun Baş Qubernatoru mümkün qədər əsl sosial işçi, lider, müəllim və motivasiyalı natiq kimi çıxış etməyə çalışmışdır.

 

 

*SOS - Layihə

* Keçmişdə digər layihələrdə də iştirak etmiş TWLF IGO Baş Qubernatorunun qeyri-kommersiya sosial iş dinamikasını yəqin ki, başa düşən İrlandiyanın Baş Nazirinin müavini və Ədliyyə Nazirinin Təşəkkür məktubu.

1) SOS Layihəsinin İrlandiyanın Miqrant İnteqrasiya Siyasəti ilə keçmiş iştirakı: 
http://www.justice.ie/en/JELR/Migrant_Integration_Strategy_English.pdf/Files/Migrant_Integration_Strategy_English.pdf

*ARN və ADI Fəaliyyətləri 

ARN, ADI və ENAR fəaliyyətləri vasitəsilə biz keçmişdə Avropanın əsas hərəkatları və fəalları ilə aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirə bilmişik: 

2) UNIVERSAL DÖVRİ ŞƏRHLƏR - YAXŞI İŞ QRUPUNUN 25-Cİ SESSİYASI APREL/MAY, 2016 (@UN):
 
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/uprsessions.aspx
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/ireland/session_25_-_may_2016/recommendations_and_pledges_ireland_2016.pdf

3) ADI TƏQDİMİ @ İRLANDA PARLAMENTER QAZETTE:
 
DÖVLƏT XİDMƏTİNƏ NƏZARƏT VƏ PETİSİYALAR ÜZRƏ BİRGƏ KOMİTƏ ~ BİRBAŞA TƏMİNAT SİSTEMİ İLƏ ƏLAQƏLİ ASPEKTİVLƏRİ VƏ ORQANLARI ƏLAQƏ ETMƏK ÜÇÜN OMBUDSMAN SƏHİFƏLƏRİNİN UZATILMASI HAQQINDA HESABAT.


https://www.oireachtas.ie/en/debates/debate/joint_committee_on_public_service_oversight_and_petitions/2015-04-01/2/#spk_63

https://rte.ie/documents/news/directprovisionreport07052015.pdf

4) ARN VƏ ADI ÜZVLƏRİMİZİN TƏMSİL EDİLDİ İRLANDİYA ƏDLİYYƏ İŞÇİ QRUPUNUN HESABATI:

http://www.justice.ie/az/JELR/Report%20to%20Hökumət%20on%20Təkmilləşdirmələr%20to%20the%20Müdafiə%20Proses,%20o cümlədən%20Birbaşa%20Provision%20və%20Dəstək%20to%20fsyp. /Fayllar/Hesabat%20to%20Hökumət%20on%20Təkmilləşdirmələr%20to%20the%20Müdafiə%20Proses,%20o cümlədən%20Birbaşa%20Təminat%20və%20Dəstəklər%20to%20Sığınacaq%20Seekers.pdf
 

*ENAR Toplantılarının 1-ci Rəsmi İştirakı zamanı TWLF IGO Baş Qubernatoru ARN-ni təmsil etmişdir;

Aşağıda paylaşılan şəxslər  İrlandiyanın Dublin şəhərindəki xüsusi toplantıda iştirak etdi.

ENAR İrlandiya Şəbəkə Toplantısı 9 dekabr 2013-cü il;

Sədr: Kate (Kanal İcmalarının Mədəniyyətlərarası Şəbəkəsi) Dəqiqələr: Mik (ENAR İrlandiya)
İştirakçılar: Shane (ENAR İrlandiya), Tom (ROI Against Racism), Jen (NASC), Theresa (ICI), Caroline (IRC), Lassane (SARI), Siobhan Curran (Pavee Point), Pablo (MRCI), Mosharaf (ARN). )
Üzr istəyirik: Reginald Oko-Flex İnya (Yeni İcmalar Tərəfdaşlığı), Tereza Martin (Mədəniyyət Miqrant Mərkəzi), Brenda (LIR Təlimi), Matt Cannon (Doras Lumni), Colette Murray (EDEN) Stelian (Roma İnteqrasiya Mərkəzi) Dave (JRS) Ken (SARI), Emma (OTM) Stelian snr (Roma İnteqrasiya Mərkəzi), Qarret (STRC), Peter (İnteqrasiya Mərkəzi), Damien (ITM) 

*Parlament Qəzetinin Bəzi Səhifələri və ADI-nin Nəşr Edilmiş Təqdimatı:

*ENAR və İcma Hesabatı UPR (Universal Periodic Review) Qəzetində @UN-da dərc edilmişdir:

*ENAR, ARN və İcma Nümayəndəliyi (Petisiya) @EP (Avropa Parlamenti):

*Keçmişdən TWLF IGO Qubernatorunun Ümumi İştirakının Ətraflı Şəkilləri @ARN VƏ ENAR TƏDBİRLƏRİ: 

*ARN (İRQÇİLƏMƏ QARŞI ŞƏBƏKƏ) DUBLİNDƏN, İrlandiyanın KEÇMİŞ HADİSƏDƏN ŞƏKİLLƏRİ:

*ENAR (RACİZMƏ QARŞI AVROPA ŞƏBƏKƏSİ) BELƏRİ, YERLİ VƏ MİLLİ SİYASETÇİLƏR VƏ İRLANDA HÖKUMƏTİNİN HAZIRLIĞINDA KEÇMİŞ TƏDBİRDƏN QOLVEY ŞƏHƏR ŞURASI, İRLANDİYADAN ŞƏKİLLƏR  tənzimləyicilər:

*Keçmiş ARN və ADI tədbirlərindən daha çox şəkillər  : 

*SOS Layihəsinin İlkin Bəyannaməsi @Avropa Komissiyası, Dublin, İrlandiya: 

TWLF IGO Baş Qubernatoru Avropa Parlamentinin üzvü Emer Kostellonun (həmçinin Dublin, İrlandiyanın keçmiş Lord Meri idi) @ AK, Dublin rəsmi dəvəti ilə Avropa Parlamentinin üzvü (Avropa Parlamentinin üzvü) və Avropa komissarı və digər VIP-lərin və konfransın da olduğu konfransda iştirak etdi. layihələr və SOS layihə planları üçün Aİ hökumətinin maliyyələşdirməsi haqqında və orada uzunmüddətli layihə planlarının Pilot Layihə kimi beynəlxalq miqyasda millətlərə nə qədər fayda verə biləcəyi ilə bağlı ilkin bəyannamə verildi. SOS Layihələri indi TWLF IGO, World HQ, İrlandiya altında köməkçi layihələr arasındadır.

*TWLF IGO Baş Qubernatorunun keçmiş nəzakət səfərindən və Avropa Parlamentinin deputatı Mett Carthy (Avropa Parlamentinin Üzvü) ilə şəxsi görüşündən şəkil:

*TWLF IGO Baş Qubernatorunun MEP LYNN BOYLAN @ ARN ilə Dublin, İrlandiya Tədbirində Keçmiş Görüş Şəkili:

*TWLF IGO GENEL QUBERNATORU MEP MAIREAD McGuinness @NUIG, GALWAY, İrlandiya İLƏ HƏMÇİNİN GÖRÜŞÜB: 

TWLF IGO Baş Qubernatoru Avropa Parlamentinin vitse-prezidenti Mairead McGuinness ilə NUIG, Galway, İrlandiyada keçirilən tədbirdə görüşmək şansı əldə etdi və digər VIP-in İrlandiyadakı səfiri də bu xüsusi tədbirdə iştirak etdi. 

TWLF IGO Baş Qubernatorunun müxtəlif vaxtlarda bir çox Avropa Parlamentinin üzvü ilə görüşmək şansı oldu, lakin biz bu vaxt mövcud olan bir neçə keçmiş hadisədən bir neçə şəkil toplamağa çalışdıq.

*TWLF IGO Qubernatorunun BMT Yüksək Rəsmiləri ilə Ümumi Yığıncaqları: 

TWLF IGO GENEL QUVERNATORU FƏRQLİ DÖFƏLƏRDƏ BİRÇOX BİR BM YÜKSƏK MƏMVİYYƏSİ İLƏ ŞƏXSƏN GÖRÜŞÜB. BURADA BİR NEÇƏ MƏLUMAT TƏRƏB ETMƏYƏ ÇALIŞDIQ: 

BMT-nin İrqi Ayrı-seçkiliyin Aradan Qaldırılması Komitəsinin SƏDRİ ilə görüşdən şəkillər - Dr. Anastasia Crickley İrlandiyada: 
*TWLF IGO Baş Qubernatoru İrlandiyada BMT-nin İNSAN HAQLARI KOMİTESİNİN SƏDRİ - Prof. Dr. Ser Naycel Rodli ilə şəxsən görüşüb: 

* TWLF IGO Ümumi Qubernator şəkilləri  digər BMT REPS/Yüksək Rəsmilər/Məruzəçilər ilə: 

*ARN Üzvləri Keçmişdə İrlandiyanın İmmiqrasiya Siyasətləri ilə bağlı İrlandiyanın Ədliyyə Departamentinin İşçi Qrupu Üzvləri kimi töhfə verənlər:

( ARN, ADI, MASI, SOS-da TWLF IGO Baş Qubernatoru Mütəşəkkil Nümayiş ~ İrlandiya Parlamentindən kənarda @ #EndDp Etirazı:

https://www.youtube.com/watch?v=wziOPPov1Ak )

*ARN, ENAR və AB İcmasının NİFƏT CİNAYƏTLƏRİ Qanunvericiliyinə töhfə verənlər:

*TWLF IGO Baş Qubernatoru Amnesty International ilə Keçmiş İştirak və Humanitar Səylər, Galway, İrlandiya:
*Aşağıdakı şəkildəki xanım Rut Amnesty International Tədbirində TWLF IGO GENEL QUVERNOROR ilə birlikdə irlandiyalı hüquqşünas və Avropa Parlamentinin rəsmisi idi:

*TWLF IGO GENEL QUVERNORU, Avropa Parlamentinin Rəsmi və NUIG Professorları ilə @ Amnesty International Humanitar Tədbirdə, Galway, İrlandiya: 

*TWLF IGO qubernatorunun SİYASİ PARTİYA LİDERLƏRİ İLƏ ÜMUMİ GÖRÜŞLERİ:  https://www.theworldleadersforum.international/party-leadership-meetings

bottom of page