top of page

DAXİL SƏFİRLİKLƏR DIPLOMATİK ƏLAQƏLƏR

TWLF IGO WORLD HQ, İrlandiya Aparıcı BMT IGO OLAR ki, BİZİM DÜNYA ÜZRƏ ÜZRƏ BÜTÜN ÖLKƏLƏRDƏKİ SƏFİRLİKLƏR İLƏ GÜÇLÜ DIPLOMATİK ƏLAQƏLƏRİMİZİ TƏMİN ETMƏK ÜÇÜN ÇALIŞIR.

TWLF İGO qubernatoru, müxtəlif dövrlərdə bir çox ölkə səfirləri və səfirliyimizin səlahiyyətliləri ilə görüşdü və həmçinin bir neçə məmurumuz səfirlikdəki bir çox ölkə səfirləri və rəsmilərlə də diplomatik əlaqələri yaxşılaşdırmaq və inkişaf etdirmək UZUN MÜDDƏTLİ İŞ PLANLARI ÜÇÜN ƏMƏKDAŞLIQ BÜTÜN HÖKUMƏTLƏR İLƏ DAHA YAXŞI SÜLH SƏYLƏRİ VƏ BEYNƏLXALQ BÜTÜN BİRGƏ SƏYLƏRLƏ DAHA YAXŞI DIPLOMATİK HƏLLLER ÜÇÜN DAHA YAXŞI İŞLƏMƏKƏ KÖMƏK OLA BİLƏR. KEÇMİŞDƏ BİZ ÇOX SƏFİRLİKLƏR İLƏ UZUN MÜDDƏTLİ İKİLİ TƏRƏFLİ MÜDDƏLİŞ ÜZƏRİNDƏ İŞLƏMƏK ÜZRƏ SAHİB ETDİK VƏ BİZ ETMƏK OLMAQ ÜÇÜN QARŞILIĞI MÜDDƏTİ / ƏMƏKDAŞLIĞI OLMAĞIMIZ ÜÇÜN ÇALIŞIQ Kİ, BİZƏ TƏMİN EDİRİK. İnşallah bütün səfirlikləri ilə güclü əlaqələri ilə güclü əlaqələri ilə, birgə səylər sayəsində bütün millətlər üçün sülh və sabitliyi bərpa edə biləcəyimizi və bir anda bütün ölkələrin bütün hökumətlərinə səfirlikləri vasitəsilə bütün ölkə hökumətlərinə kömək edə biləcəyik BÜTÜN ƏHƏMİYYƏTLİ MƏSƏLƏLƏRƏ BAĞLI BÜTÜN ƏHƏMİYYƏTLİ MƏSƏLƏLƏRƏ BAĞLI BİZDƏN DÜNYA ÜZRƏ ÜZRƏ YARDIMCI TƏŞKİLATLAR VƏ SOSİAL İŞÇİLƏRİMİZ VƏ ƏLAQƏLİ ŞƏKİLLƏRİMİZ VASİTƏLƏRİNDƏ BAĞLI KÖMƏKLƏRİMİZİ TƏLƏB EDƏ BİLƏR.

ÖLKƏ SƏFİRLƏRİ VƏ SƏFİRLƏRİN MƏMULLARI İLƏ KEÇMİŞ GÖRÜŞLƏRİMİZDƏN ALINMIŞ ŞƏKİLLƏR VƏ GƏLƏCƏK GÖRÜŞLƏR VƏ TƏDBİRLƏRDƏN (M&E) ŞƏKİLLƏRİ BİZ İNDİ ŞƏFFAFLIQ ÜÇÜN BURADA TƏRƏB EDƏCƏYİK VƏ HƏMÇİNİ BURADA PAYLAŞACAQ.
bottom of page