top of page

BMT-nin Fəal Geo-Siyasi Birlikləri

*CRO RECORD / BMT MƏRKƏZİ QARŞILIĞI (UNNSC) NAZINDA CARİ 'BMT-NİN GEO-SİYASİ BİRLİKLƏRİNİN' HÖKUMƏTİNİN QEYDİ, BMT-nin DÜNYA Qərargahı, İrlandiya:

1) Geo-Siyasi Birliyin Adı:  Şimali və Cənubi Amerika Birliyi (NASAU);

 

Ticarət Adı: Mərkəzi Amerika Hökuməti (CGOA)

2) Geo-Siyasi Birliyin Adı:  Avrasiya İttifaqı  ;

 

Ticarət Adı: Avrasiya Siyasi İttifaqı (EPU)

3) Geo-Siyasi Birliyin Adı:   Okeaniya Siyasi  Birlik (OPU)  ;

 

Ticarət Adı: Okeaniya İttifaqı (OU) 

4) Geo-siyasi birliyin adı:      Afro-Asiya Birliyi;

Ticarət Adı:  Afro-Asiya Siyasi Birliyi (APU)

bottom of page