top of page

BMT YENİ VALYUTALARI QƏBUL ETDİ

* Aşağıdakı Fiat və Rəqəmsal Valyutalar Qlobal miqyasda Banklar və Maliyyə Qurumları tərəfindən Pul kimi istifadə edilmək üçün müvafiq girovla dəstəklənən Maliyyə Alətləri kimi qəbul edilmişdir.  Valyutalar BMT MƏRKƏZİ KOMANDANLIĞI (UNNSC/ Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Yeni Təhlükəsizlik Şurası), BMT Dünya Hq, İrlandiya tərəfindən təsdiq edilmişdir.   

BÜTÜN BMMYK TƏSDİQ EDİLMİŞ VALYUTALAR/MALİYYƏ ALƏTLƏRİ WBFP (WORLD BANK FOR SPERITY), WORLD HQ, İrlandiya TƏRƏFİNDƏN YENİ BİR ŞEKİL OLARAQ İSTİFADƏ EDİLMƏK ÜÇÜN QLOBAL OLARAQ BANK SİSTEMİNƏ DÖNÜŞ EDİLƏCƏK.

1) FİAT VALYUTALARI / BANK QEYDLƏRİ: 

A)

*FIAT VALYUTA ADI:

Krallıq Dolları (KD) / Suveren BMT Dolları (SUD) ;

*Cari Valyuta Məzənnəsi:  

1 KD /SUD = 1 USD ;

* SƏLAHİYYƏTİ VERƏN :  

WBFP-nin FEDERAL Ehtiyatı;

WBFP (DÜNYA BANK FOR SPERITY)

*CARİ VALYUTA VERSİYASI PROJEKSİYASI:  

NÜMUNƏ QEYD DİZAYNI  ÜZRƏ TƏHLÜKƏSİZLİK SİSTEMİ OLMADAN

& İNDİ PROYEKSİYA ÜÇÜN A4 ÖLÇÜLÜ SƏHİFƏSİNDƏ ÇAP EDİLMİŞDİR

YEKUN VERSİYA DAYANMAQA HAZIRDIR

DAHA ÇOX TƏHLÜKƏSİZLİK TESTİ İLƏ BANK SİSTEMİNƏ

BÜTÜN BANKLAR ÜÇÜN RƏSMİ BAŞLANMADAN ƏVVƏL.

*FIAT VALYUTALARININ DENOMİNASI (KD və ya SKD)/CARİ BANK NORMALLARININ DƏYƏRİ / BANK NÖVLƏRİ/ YENİ BMT BANK NORMALLARININ NİNAL DƏYƏRİ:

 

5  WBFP FİAT BANK NÖVLƏRİNİN BÖYÜK BANK NÖVLƏRİ (KD/ SUD) İLKİN ƏSAS olaraq BMT-nin MƏRKƏZİ KOMANDANLIĞI/UNNSC~ TARAFINDAN TƏSDİQ OLUNUB

1 MİLYON, 10 MİLYON, 100 MİLYON, 1 MİLYON  & 10 MİLYARD.

2) DİJİTAL VALYUTALAR / DIGITAL COINS / CRYPTO VALYUTALAR: 

*İLKİN Ehtiyat Valyuta ADI (KRYPTO VALYUTA) : TWLF VALYUTA 

*Yaradılışın ƏSAS MƏQSƏDİ: 

WBFP BANKININ Ehtiyat Kripto Valyutası KİMİ İSTİFADƏ EDİLMƏK

*KRİPTONUN CARİ AKTİVLƏŞMƏ STATUSU:
HAZIRDA DANIŞMALARA QƏDƏR AKTİV DEYİL.
MALİYYƏ XİDMƏTİ TƏQDİMATÇI İLƏ (FINTECH ŞİRKƏTİ)
& VALYUTA 26/12/2019-cu İLDƏ YARADILMIŞ OLDUĞUNDA, HƏLƏ RƏSMİ OLARAQ BAŞARILMAYIB.

*YARADAN İLKİN EHTİYAT MƏBLƏĞİ / DƏYƏRİNƏ ÜMUMİ KRİPTO AKTİV:  11 KVADRİLYON USD ;

*BMT-NİN KRİPTO VALYUTA PROYEKSİYASININ / İKO PROJEKSİYONUNUN İLK DƏYƏRİ:
 
1 TWLF VALYUTA (DİJİTAL SİKKƏ) = 1 USD ;
 

* İlkin olaraq WBFP Bankı üçün Ehtiyat Rəqəmsal Valyuta kimi yaradılmış cəmi Yenidən buraxıla bilən Tokenlər (TWLF Valyuta): 11 Kvadrilyon

bottom of page