top of page

SİLAHLAR R&A XƏBƏRLƏRİ 

İCTİMAİ XƏBƏRLƏR OLA BİLƏCƏK BÜTÜN SİLAH ARAŞDIRMA VƏ ANALİZ XƏBƏRLƏRİ BURADA PAYLAŞACAQ. TWLF IGO SÜLH SƏYLƏRİNƏ İNANIR ; AMMA SÜLHÜMÜZÜLÜ SİLAHLAR BÜTÜN BEYNƏLXALQ VƏ MİLLİ SİLAHLAR ÜÇÜN ƏHƏMİYYƏTLİDİR  HƏRBİ, HƏRBİYƏT, TƏHLÜKƏSİZLİK ORQANLARI VƏ HÜQUQ-MÜHAFİZƏ ORQANLARI DÜNYA ÜZRƏ ÜZRƏ YAXŞI İDARƏETMƏ ÜÇÜN AZAL CİNAYƏTLƏRİ VƏ KORRUPSİYONLARI TƏMİN EDƏK İLƏ QANUNLARIN ALINCILIĞINI VƏ ƏDALƏTLİ HƏKMƏLƏRİ MÜSTƏKİL ETMƏK ÜÇÜN.

bottom of page