top of page
practice_areas

DÜNYA LİDERLƏRİNİN FORUMU (TWLF) SUVEREN İGO  

DÜNYA HQ,  İrlandiya

  • DÜNYA SİYASƏTİ ÜÇÜN SİYASİ TƏŞKİLAT  

  • BMT-NİN BİR DÜNYA HÖKUMƏTİNİ TƏMSİL ETMƏK

  • BEYNƏLXALQ ALİ HAKİMİYYƏT

  • BEYNƏLXALQ MÜQAVİLƏ TƏŞKİLATI  

 

  • SUVEREN HÖKUMƏTARASI TƏŞKİLAT ~ IGO

  • SUVEREN BEYNƏLXALQ tənzimləyici orqan

  • XÜSUSİ  SUVEREN DEYİL HÖKUMƏT AGENTLİYİ

  • MÜTLƏQ SUVEREN MONARXİYA HÖKUMƏTİ

  • DÜNYANIN SUVEREN KRAL HÖKUMƏTİ

  • ALİ DÜNYA İslahatçısı &  INT TOP qərar qəbul edən

 

our_vision

ƏSAS İŞ

SAHƏLƏR

ÖZƏL VƏ DÖVLƏT SEKTORU
DƏSTƏKLİ OLMAQ
BÜTÜN DÜNYADA HUMANİTAR VƏ SÜLHMƏRƏFƏLİK SƏYLƏRİ
QANUN, QANUNVERİCİLİK VƏ SİYASƏT~ LOBBİYYAT, BƏYƏNDİRİLMƏ VƏ İSLAHA

MÜBAHİSƏLƏRİN ALTERNATİV HƏLLİ - ADR (yəni VASİTƏLİK, ARBITRAJ), MÜHAKİSƏ &
DAXİL HÜQUQ MÜHAFİZƏSİ  

BİZNES, TEXNOLOGİYA VƏ İNNOVASİYA SEKTORUNUN İNKİŞAFI

Fırıldaqçılıq,  TERRORİZMƏ VƏ KORRUPSİYA Əleyhinə MƏSƏLƏLƏR VƏ BEYNƏLXALQ
İNSAN ALVERİ

 

İQTİSADİ İNKİŞAF VƏ XEYİRLİ FƏALİYYƏTLƏR

 YAXŞI İDARƏETMƏ ÜÇÜN HESABAT VƏ AUDİT
& DÜNYA MONİTORİNQİ
BMT İSLAHAT VƏ  BMT SİSTEMLERİNİN İNKİŞAF EDİLMƏSİ ÜÇÜN BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN DAVAMLI İNKİŞAF MƏQSƏDLƏRİNƏ (UNSDGs) DİQQƏT EDİN
One World Government.jpg
Only-a-World-Government-Can-Truly-Tackle-Climate-Change.jpg
einstein world govt ideology.jpg
tumblr_lo1ff51QdY1qdoy52o1_500.jpg

BİZİM MİSSİYAMIZ

Dünya Liderlər Forumu (TWLF IGO) dünyanı daha yaxşı bir yerə çevirmək və son həll yolları üzərində işləmək üçün bütün Hökumətlər, Təşkilatlar, İcmalar, Birliklər, İnstitutlar və Hökumət Agentlikləri ilə Çətir Təşkilat / Suveren Hökumətlərarası Təşkilat / Ultimate Beynəlxalq Platforma kimi işləyəcək. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının davamlı inkişaf planlarını təmin etmək üçün münaqişələrin həlli beynəlxalq səviyyədə daha yaxşı İnsan Hüquqları üçün hər bir xalq üçün əldə edilə bilər. Suveren Hökumətlərarası Təşkilat (IGO) TWLF kimi  Dünyada Sülhün Mühafizəsi üçün Kəşfiyyat Xidmətlərinə dəstək verəcək və həmçinin Beynəlxalq Qanunverici orqan və Dünya Sülhü üçün Suveren Hüquq Mühafizə Orqanı kimi çalışacaq.

BİZİM HEKAYƏMİZ

Beynəlxalq İnsan Hüquqlarını bərqərar etmək üçün  '' Dünya Liderləri Forumu - TWLF '' Beynəlxalq Fəaliyyətlərini bundan sonra Çoxsaylı Departamentlər/Beynəlxalq Nazirliklər vasitəsilə həyata keçirəcək və münaqişələrin həlli üçün hər bir ölkədə tam ştatlı səfirlik açacaq. Biz qlobal bir kənddə yaşayırıq və buna görə də məqsədimiz Dünya Liderlərini Beynəlxalq Şəbəkə vasitəsilə irq, rəng və ya dinə görə heç bir ayrı-seçkiliyin və mühakimələrin olmayacağı bir Dünya Hökuməti kimi fəaliyyət göstərməyimizi təmin etməkdir. Bizim əsas məqsədimiz BMT-nin qəbul etdiyi Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin Yer Planetində hər bir Üzv Dövlət tərəfindən diplomatik əlaqələr vasitəsilə sülhün bərqərar olması üçün praktikada olmasını təmin etməkdir. Suveren Hökumətlərarası Təşkilat - SIGO (Suveren Qurum) kimi "Dünya Liderləri Forumu"nun maliyyə mənbəyi həm dövlət, həm də özəl sektor ola bilər.

Suveren Hökumətlərarası Təşkilat kimi '' Dünya Liderlər Forumu (TWLF) '' təmin edilmiş suveren qurumun vergidən azad edilməsi səbəbindən gəlirə tabe deyil. '' Dünya Liderləri Forumu - TWLF'' bütün digər Suveren Qurumlarla birlikdə Bir Dünya Hökumətini təmsil edir və bütün Beynəlxalq Məhkəmələrdə qeydləri var. Bununla belə, World HQ-dan Özəl Sektor Layihələrini həyata keçirmək üçün CRO, İrlandiyada qeydiyyat nömrəsi də var: RBN SN: 12035386 & Beynəlxalq Siyasi Təşkilatların Fəaliyyətlərini həyata keçirmək üçün qeydiyyatdan keçib (B-nin Təbiəti: ~9492) və Hüquqi Referanslar: Kollektiv Sitatlar ~ Biznes Adlarının Qeydiyyatı Aktı, 1963 / İstinad : 8ABA3A53F3DCAF3E381FD38599629D41 & CRO REGISTERED TWLF IGO HQ IRELAND INCORPORATION REF : 1092675. O, İrlandiyanın Dövlət Ofisi Komissiyasında Standartlar ilə (lobbying.ie) vasitəsilə İrlandiya Hökumətinə hesabat təqdim etmək üçün mənsubiyyətə malikdir və bütün hesabatlar “SOS – Avropa Dəstək Şəbəkəsi və Sosial Düşüncə Mərkəzi” Beyin Mərkəzi vasitəsilə Hökumət Departamentinə verilir. TWLF həm də beynəlxalq səviyyədə Suveren Hüquq Mühafizə Orqanı kimi çıxış edəcək. Qanunverici orqan kimi TWLF SUVEREIGN IGO həm də Hüquqi Orqanları vasitəsilə İnsan Hüquqlarının Beynəlxalq Müdafiəsi üçün lazımi Hüquqi Xidmətləri təmin edəcəkdir.

''DÜNYA LİDERLƏRİ FORUMU / TWLF SUVEREN IGO'', World HQ, İRELANDİYA HALDA BİR ''SUVERN tənzimləyici orqan / XÜSUSİ HÖKUMƏT HÖKUMƏT AGENTLİYİ YENİ HÖKUMƏT AGENTLİYİ VƏ BÜTÜN HÖKUMƏT AGENTLİYİ' KİMİ FƏALİYYƏT VERİLMİŞDİR ÇOXLU SUVERİN SƏKİYYƏTLƏR. BUNA GÖRƏ ARTIQ HƏR HƏR MİLLİ TƏNZƏMƏÇİLƏRƏ TABİ DEYİL VƏ ONUN BÜTÜN QLOBAL FƏALİYYƏTLƏRİ ÜÇÜN SƏHƏLƏTLİ ORQANLARDAN VERGİ VƏ AUDİTDƏN AZAD DURUMU VAR.  

 

 

( Qeyd : Dünya Liderləri Forumu - TWLF WIPO (Dünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatı) tərəfindən qeydiyyata alınıb. Beləliklə, TWLF IGO və onun bütün Layihələri / Yardımçı Təşkilatları ÜƏMT və Əqli Mülkiyyət Ofisi (IPO) tərəfindən qorunur ~ Böyük Britaniya və BEYNƏLXALQ Apellyasiya Məhkəməsi - IAT ( BMT SUVEREN ƏDALƏT MƏHKƏMƏSİ)  & DÜNYA ARBITRAJ MƏHKƏMƏSİ (WCA).  Tətbiq olunan və Beynəlxalq Hüquqla Cəzalandırılan Hüquq Pozuntu Qanununu Kopyala. )

ATTORNEYS

 DÜNYA İDARƏ EDƏN ORQAN

HRM İmperatoru DR. MEHAL ROCKEFELLAR
BÜTÜN QİTƏLƏR ÜÇÜN XÜSUSİ QUBBERNOR
HE DR. PREM PARKAŞ
QROVER
GENEL QUVBERNORUN MÜAYİNİ
& HR NAZİRİ
HH DR. PERCY TAMAYO
AMERİKA QUVERNORU
GENERAL DR. ROBERT BIAZON
XÜSUSİ QUBBERNOR
& HÜQUQ MÜHAFİFƏ NAZİRİ
HH DR. DİVAKAR ÇANDRA SARKAR
ASİYA ƏLAVƏ QUBBERNORU
HRH İmperator DR XAVYER
QIZIL FERRARI
XÜSUSİ QUBBERNOR  
& BÜTÜN QİTƏLƏR ÜÇÜN MÜDAFİƏ NAZİRİ
İmperator PAOLO CİVANNI RİBEZZİ
BEYNƏLXALQ  Qubernator
ROYAL ÜÇÜN  GİZLİ CƏMİYYƏTLƏRİN İŞLƏRİ  HƏMİNDƏN  QİTƏLƏR
HRH İmperator GP LÜDVİQ
FALKENŞTEYN
SUVEREN BEYNƏLXALQ QUVERNOR
HE DR. MD KUTUB UDDIN CHOWDHURY
BEYNƏLXALQ QUBBERNOR &
BAŞ DANIŞAQ  (ARBITRATOR ) Bütün Qitələr üçün
HRH İmperator ROBERT MORRIS
BEYNƏLXALQ QUBBERNOR
ÜÇÜN  ROYAL  İŞLƏR  OF  HAMISI  QİTƏLƏR
contact
BİZİM  POÇT ÜNVANI :

BEYNƏLXALQ Apellyasiya Tribunalı - IAT 

(ƏSAS ƏSAS OLARAQ FƏALİYYƏT EDƏCƏK  INT TRIBUNAL OF  BMT-nin YENİ Qərargahları)

Birbaşa IAT HQ E-poçtu:  intappealstribunal_iat_unhqs@theworldleadersforum.international

Həmişə Məhkəmə üçün  cc  : internationalappealstribunal@gmail.com

PO BOX NO - 7, SONRAKİ ÇATDIRILMA BÖLGESİ,

Cottage Hill, Loughrea, Co.Galway, İrlandiya

Galway, İrlandiya

 

Admin E-poçtu: info@theworldleadersforum.international

        cc hq: theworldleadersforum@gmail.com

 

Əlaqə nömrəsi : 00353894687850

FACEBOOK SƏHİFƏSİ: Dünya Liderləri Forumu

 

Bizi Tapmaq üçün Bura Klikləyin

  İnsan Resursları Nazirliyinin elektron poçtu:  twlfhrministry_unhqs@theworldleadersforum.international

Hər hansı bir ümumi sorğu üçün aşağıdakı əlaqə formasını doldurun:

Uğurlar! Mesaj alındı.

160_F_39988605_kSwc2nVITDFgFqW7w3Rmqk8xv7cS38ve.jpg
BÜTÜN RƏSMİ SORAQLAR ÜÇÜN FAKS NÖMRƏSİ : +353 (0)91 398230

ƏLAQƏ  ABŞ

E-poçt siyahımıza qoşulun

Heç vaxt yeniləməni qaçırmayın

Sürətli bağlantılar:

ICJ   ICC   PCA   IPC   UNPOL

  CIA   INTERPOL     FBI     NASA   NATO 

bottom of page