top of page

*ƏLAVƏ  HÜQUQİ  TƏSLİMATLAR

Dünya Liderləri Forumu / TWLF Sovereign IGO (İnter Hökumət Təşkilatı) 9 (Doqquz) DOSM-in (Doqquz) DOSM-in DOSM rəhbəri (Saint Mariamın sülürlü ordeni) tərəfindən təsdiqlənmiş hüquqi və köməkçi layihələrimiz üçün də təsdiqlənməsi üçün təsdiqləndi DÜNYANIN MÜXTƏLİF BÖLGƏLƏRİNİ/YÜRİDKSİYALARINI Əhatə EDƏN SUVEREN DÖVLƏTLƏRİN BEYNƏLXALQ STATUSU İLƏ FƏALİYYƏT ETMƏK HÜQUQİ STATUSUNUN (KOPE). BİRGƏLƏRİN TƏSİRİ ƏLAVƏ OLUNUR. ''DOSM'' BEYNƏLXALQ OLARAQ CANVAR TƏMBƏBLƏRİ, MALTA ORDENİ, TEVTONİK ORDEN (QƏDİM HƏRBİ ƏMƏKLƏR) VƏ KİLSƏ ŞƏBƏKƏSİ İLƏ ƏLAQƏLİDİR. BİZ BU ƏLAVƏ TƏSDİQİ DÜNYA SÜLÜŞÜNƏ YÖNƏLƏNƏN İNKİŞAF KİMİ HƏQİQƏTİNƏ QƏDƏR EDİRİK VƏ QALQQAYIRIQ.

1) PLANET YER KRALLIĞI (KOPE): 

2) İSLAM İmperatorluğu Höküməti (İEG): 

3) KARRIB ADALARI HÖKUMƏTİ (GOCI): 

4) ANTARKTIKA / ATLANTİS KRALLIĞININ HÖKUMƏTİ  : 

5) MİKRO MİLLETLERİN FEDERAL DÖVLƏTİ  : 

6) AVRASİYA BİRLİYİ  : 

7) ŞİMALİ VƏ CƏNBİ AMERİKA BİRLİYİ / NASAU  : 

8) AFRO-ASİYA BİRLİYİ / AAU  : 

9) OKEANİYA SİYASİ BİRLİYİ / OPU  : 

bottom of page