top of page

TWLF SİYAHIDA OLAN TƏŞKİLATLARI DOĞRULAYIN: 

A) TWLF KÖMƏKÇİ TƏŞKİLATLAR: 

AXTAR

B) TWLF DƏSTƏK  ORGS: 

AXTAR

C) TWLF ƏSAS  ORGS: 

AXTAR

D) TWLF ASSOCIATED  ORGS: 

AXTAR

E) TWLF Törəmə Müəssisəsi  ORGS: 

AXTAR

F) TWLF PARTNER  ORGS: 

AXTAR
bottom of page