top of page

DÜNYA LİDERLƏRİNİN FORUMU / TWLF SUVEREN IGO (SUVEREN tənzimləmə agentliyi / XÜSUSİ DÖVLƏT AGENTLİYİ  ) BÜTÜN QLOBAL FƏALİYYƏTLƏRİ ÜÇÜN SƏHƏLİYYƏTLİ ORQANLARDAN 100% VERGİ VƏ AUDİTDƏN AZAD DURUMU HÜQUQİ SƏKİYYƏTƏ SAHİB OLSUN. 

bottom of page