top of page

DÜNYA LİDERLƏRİNİN FORUMU / TWLF SUVEREN IGO VƏ ONUN BÜTÜN HÜQUQİ ORQANLARI, DÜNYA HƏQİQƏTİ, İrlandiya

DÜNYA LİDERLƏRİNİN FORUMU / TWLF SUVEREN IGO  (HAZIRDA BÜTÜN ALİ SƏKİYYƏTLƏR TARAFINDAN HAZIRLANAN SUVEREN NÖNZƏLƏMƏ ORQANLIĞI / XÜSUSİ DÖVLƏT ORQANLIĞI ~ BMT-nin YENİ Qərargahlarının yaradılması üçün  VƏ DÜNYADA BÜTÜN BMT Agentliklərinə daha yaxşı nəzarəti təmin edin  ) KÖMƏKÇİ ORQAN HÜQUQİ SƏKİLƏTLİ SUVEREN ƏDALƏT MƏHKƏMƏSİ  :  BEYNƏLXALQ Apellyasiya Tribunalı - IAT ( YENİ BMT SİSTEMİNİN ƏSAS ALİ BEYNƏLXALQ TRIBUNALI KİMİ FƏALİYYƏT EDƏCƏK  BÜTÜN YENİ BMT Qərargahları. ) İŞLƏYƏCƏK  BÜTÜN YENİ BMT qərargahları vasitəsilə BİRLİKDƏ.  

E-poçt: internationalappealstribunal@gmail.com

İAT İLƏ BİRLİKDƏ FƏALİYYƏT EDƏCƏK  TOP BEYNƏLXALQ MƏHKƏMƏLƏR ICJ-ICC-PCA.  

 

DÜNYA LİDERLƏRİNİN FORUMU ( TWLF ) SUVEREN İGO  qərargahlar  

& Səfirlikləri ilə Bütün Qitələrdə Dünya Çapında Birgə Fəaliyyət göstərəcək  

  BEYNƏLXALQ Apellyasiya Tribunalı (BMT-nin Suveren Ədliyyə Məhkəməsi)  

DÜNYA LİDERLƏRİNİN FORUMU, BİNA HAQQINDA QƏRARƏTLƏRİ ƏSAS OLAN BMT-NİN YENİ QƏRBARƏLƏRİNDƏN FƏALİYYƏT EDƏCƏK OLARAQ ADDƏR SUVEREN HÖVKƏT AGENTLİYİ KİMİ TWLF DA TƏHLÜKƏSİZ OLACAQ  İAT MƏHKƏMƏSİ ÜÇÜN SUVEREN KİMİ FƏALİYYƏT EDƏ BİLƏN BÜROLAR  MƏHKƏMƏ  VƏ TWLF SUVEREN IGO-nun ÜST RƏHBƏTİ FƏALİYYƏTİNƏ NƏZRƏ EDƏCƏK  BÜTÜN UNO-LAR VƏ BÜTÜN BMT QƏRBARƏLƏRİ VƏ BÜTÜN BMT Agentlikləri ÜÇÜN ALİ MƏMVİ KİMİ FƏALİYYƏT ETMƏK ÜÇÜN SƏKƏLİYYƏLİ ŞƏXS KİMİ NƏZARƏT EDƏCƏK.  

DÜNYA LİDERLƏRİNİN FORUMU / TWLF SUVEREN IGO  (AYRI DÖVLƏT REYESATI)~ CRO NO. : 5257482

DÜNYA LİDERLƏRİNİN FORUMU Və Onun Bütün Köməkçi Təşkilatları/Hüquqi Orqanları BMT-nin YENİ BMT SİSTEMİNİN bir hissəsi kimi fəaliyyət göstərəcək. Buna görə də bütün orqanlar UNO/Hüquqi şəxsdir. Bütün ən yaxşı məxfi sənədlər burada paylaşılmasa da, insanlar burada paylaşılan veb-linkə daxil olaraq Top Royal Houses və Worldwide tanınmış Royal Authorizations tərəfindən icazə verilmiş ən yaxşı Kral Hüquqi Gücləndirilməsinə baxa bilərlər .

:   https://www.theworldleadersforum.international/sovereign-imperial-charter

QEYD: BÜTÜN TWLF KÖMƏKÇİ TƏŞKİLATLAR ÜÇÜN / ƏSAS BİRLİKLƏR ~ '' TWLF AUX NÖMRƏSİ '' YENİ BİRLİK BÖLGƏSİNƏ AYRI-AYRI HÜQUQİ GİRİŞ ÜÇÜN TWLF İGO-NUN HƏR BİR NÖVDƏSİ ÜÇÜN HÜQUQİ QEYD KİMİ TANINACAQ. TWLF IGO-nun ƏSAS KÖMƏKÇİ TƏŞKİLATLARI OLAN HƏR NƏZƏK UNO-lar.

 

AMMA BMT-nin YENİ HQ-LƏRİNDƏKİ BÜTÜN VƏTƏNDAŞ CƏMİYYƏTLƏRİ ÜÇÜN BMT TƏBLİĞİ ÜÇÜN MÜRACİƏT ETMƏK ÜÇÜN TƏHLÜKƏSİZ OLMALIDIR.  Əsasən  ~ (BEYNƏLXALQ TƏŞKİLATLARIN QEYDİYYAT ALLIANSI - NÖMRƏ) IORA NÖMRƏSİ  İLK İLK GƏLƏCƏKDƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏYƏ ƏSASLANAN BMT Qərargahları TƏRƏFİNDƏN ETİBAR VƏ FONKSİYONLU BEYNƏLXALQ TƏŞKİLAT KİMİ TANINMALIDIR.  

* Beynəlxalq Apellyasiya Məhkəməsi (IAT)  ; Ticarət Adı: 'BMT Suveren Ədalət Məhkəməsi (UNSCOJ)' milli hökumət reyestri də IAT WORLD HQ, İRELANDİYA ilə paylaşılır, baxmayaraq ki, o, əsasən Suveren Beynəlxalq və Kral Məhkəməsi kimi fəaliyyət göstərəcək.  Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Yeni Təhlükəsizlik Şurası (UNNSC), BMT-nin Ümumdünya Qərargahı, İrlandiya (BMT Mərkəzi Komandanlığı) da ədaləti bərpa etmək və korrupsiya və cinayətlərə son qoymaq üçün məxfi sənədlərlə dəstəklənir.  KING OF KINGS tərəfindən də təsdiqlənmiş bütün dünyada !!!.

bottom of page