top of page

TWLF IGO SƏFİRLİYİ MƏLUMATI

(DÖVLƏT VƏ ÖZƏL SEKTOR ÜÇÜN)

*) REGONALLARIN BÜTÜN DIPLOMATİK İŞLƏR, YARDIM VƏ ƏMƏKDAŞLIĞI ÜÇÜN  SƏFİRLİKLƏR VƏ HÖKUMƏT  İDARƏLƏR VƏ HÖKUMƏTARASI  ƏLAQƏLƏR BİZİM KONTİNENTAL VƏ REGIONAL İLƏ ƏLAQƏ 

TWLF IGO SƏFİRLƏRİ / 2021-DƏN TAM FƏALİYYƏT EDƏCƏK BMT SƏFİRLİKLƏRİ.

 

BÜTÜN DİPLOMATLAR, SƏFİRLƏR, DIPLOMATİK KORPUSLAR VƏ HÖKMƏT NAZİRLİKLƏRİ LAZIM OLARAQ ƏLAQƏ EDƏ BİLƏR. 

KONTINENTAL/REGONAL İDARƏETMƏNİN MƏMULLARIMIZ 2021-DƏN FƏALİYYƏT EDƏCƏK.  

[ HƏMÇİNƏ E-poçt göndərə bilərsiniz:

CC: centralgovernment.world@gmail.com

CC: theworldleadersforum@gmail.com

CC: royalhouseofkingofkings@gmail.com

CC: imperialhouseofpeace@gmail.com;

CC: internationaldiplomaticcorps@gmail.com ;

CC: unnsc.unhqireland@gmail.com;

ƏGƏR KONTİNENTAL VƏ BÖLGƏMƏMİZLƏ ƏLAQƏ OLSUN  TWLF IGO SƏFİRLİKLƏRİ   / BMT SƏFİRLİKLƏRİ ÜÇÜN

DIPLOMATİK MÜNASİBƏTLƏRƏ SÜRƏTLİ CAVAB VƏ YAXŞI XİDMƏTLƏR. ]

TWLF IGO-NUN KONTİNENTAL VƏ YA REGIONAL SƏFİRLİKLƏRİNİN E-poçt ünvanları aşağıdakılardır:  

1) Asiya:

E-MAİL ÜNVANI : twlf.embassyofasia@gmail.com

2) AVROPA:  

E-MAİL ÜNVANI:  twlf.embassyofeurope@gmail.com  

3) ŞİMALİ AMERİKA:

E-MAİL ÜNVANI:  twlf.embassyofnorthamerica@gmail.com

4) CƏNİ AMERİKA:

E-MAİL ÜNVANI: twlf.embassyofsouthamerica@gmail.com  

5) AFRİKA:  

E-MAİL ÜNVANI: twlf.embassyofafrica@gmail.com  

6) ƏRƏB MİLLƏTLƏRİ:

E-MAİL ÜNVANI: twlf.embasyofarabnations@gmail.com  

7) KARRIB ADALARI:

E-MAİL ÜNVANI: twlf.embassyofcarribeanislands@gmail.com  

8) OKENİYA:

E-MAİL ÜNVANI: twlf.embasyofoceania@gmail.com 

bottom of page