top of page

BİR AZ PAYLAŞMAQ QƏRAR ETDİK  ŞƏKİLLƏR  DÜNYA LİDERLƏRİNİN FORUMUNUN (TWLF) ONLAYN ÜZRƏ HƏR DİLƏDƏRLƏR TƏRƏFİNDƏN ALDIRILMASINI TƏMİN ETMƏK ÜÇÜN İCTİMAİ BAKIŞ ÜÇÜN QƏBUL EDİLMİŞ SUVEREN İGO Nizamnaməsinin NÜSTƏSİ. CARİ İGO XARTİYASI BEYNƏLXALQ MƏHKƏMƏLƏR, BMT-NİN HÜQUQİ BÖLÜMƏLƏRİ VƏ BİR NEÇƏ HÖKMƏT İÇİN MEVCUT OLAN 64 SƏHİFƏDƏNDİR. 

* DÜNYA LİDERLƏRİNİN FORUMU / TWLF SUVEREN IGO'nun QƏBUL EDİLMİŞ XARTİYASI NƏZƏR EDİLDİ VƏ HƏMÇİNİN DÜŞÜNÜLMƏSİ  ALİ MƏHKƏMƏ MƏHKƏMƏSİ VƏKİLİ VƏ BD HÖKMƏTİNİN BAŞ MÜŞAVİRİ VƏ BEYNƏLXALQ MÜŞAVİRƏSİNƏ TƏQDİM EDİLDİ  HAKİM:

bottom of page