top of page

BÜTÜN DİPLOMATLARI ~IDC (BEYNƏLXALQ DİPLOMATİK KORPS) VASİTƏSİNDƏ DOĞRULAYIN

Beynəlxalq Diplomatik Korpus (IDC) əsasən bütün Diplomatik Korpuslar, Diplomatik Qurumlar və Qlobal Səfirliklərlə birgə fəaliyyət göstərəcək və bütün dünya üzrə Diplomatlara diplomatik missiyalarında köməklik göstərmək və diplomatik xidmətlər zamanı Diplomatik Protokolların yaxşı saxlanılmasını təmin etmək üçün müxtəlif xidmətlər göstərəcək. IDC BMT-nin İxtisaslaşdırılmış Agentliyi kimi UNNSC (Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Yeni Təhlükəsizlik Şurası), Ümumdünya Baş Qərargahı, İrlandiya TWLF IGO-nun Köməkçi IGO kimi, World HQ, İrlandiya kimi fəaliyyət göstərəcək.
IDC HQ, İRELANDİYA Milli Hökumət Reyestri də IDC-nin rəsmi facebook səhifəmizdə paylaşılan qlobal miqyasda şəxsiyyət oğrularının qarşısını almaq üçün ictimaiyyətə açıqdır.

İctimaiyyətə baxmaq üçün IDC-nin rəsmi Facebook səhifəmiz:

https://www.facebook.com/InternationalDiplomaticCorps/

IDC WORLD HQ, İrlandiya E-poçt ünvanı:

internationaldiplomaticcorps@gmail.com

IDC QLOBAL ÜZRƏ BÜTÜN ETİBAR VƏ ƏSİL DİPLOMATLARIN MƏRKƏZİ QEYDİ KİMİ FƏALİYYƏT EDƏCƏK. 
 

1) BMT DİPLOMATLARINI TƏQİQ EDİN:

2) BMT İGO DİPLOMATLARINI TƏQİQ EDİN:

3) IGO DİPLOMATLARINI DOĞRULAYIN:

4)ÖLKƏ SƏFİRLƏRİNİ YOXDURUN  (DİPLOMATLAR):

5) TWLF IGO DİPLOMATLARINI TƏQQİD EDİN:

6) TWLF IGO KÖMƏKÇİ TƏŞKİLATLARININ DİPLOMATLARINI TƏQİQ EDİN

BMT-nin bütün DİGƏR İXTİSƏSİZ AGNEICS:

* Diplomatik xidmətlər *

1)

2)

*CRO / GOVT QEYDLƏRİ : 

bottom of page