top of page

BİZİM  Rüblük  HESABATLAR 

TWLF IGO VƏ KÖMƏKÇİ TƏŞKİLATLAR ~ BÜTÜN RÜBAL HESABATLAR BİZİM İDARƏETMƏ QRUPLARIMIZDAN VƏ MÜVAFİQ QRUPLARIMIZDAN BAŞQA ÜMUMİ İCTİMAİYYƏTƏ ƏLAQƏ OLMAYƏ BİLƏR  BEYNƏLXALQ ƏMƏLİYYATLAR ÜÇÜN İCRAİ QƏRARLARIMIZ ƏSASINDA. DÜNYANIN DAHA YAXŞI YERDƏ OLUNMASI ÜÇÜN əlimizdən gələni EDƏCƏK.

bottom of page