top of page

HÜQUQİ RESURSLARIN NÖVLƏRİ

Hüququn üç əsas mənbəyi var: heykəllər,  məhkəmə təcrübəsi və  inzibati hüquq. 

Nizamnamələr qanunvericilər tərəfindən qəbul edilən qanunlardır. Presedent hüququ məhkəmələrdə qərar verilən qanundur. İnzibati qanunlar dövlət orqanlarından gələn qaydalardır.

bottom of page