top of page

Nəşrlərimiz

TWLF IGO və Köməkçi Təşkilatlardan Bütün Keçmiş və Gələcək Nəşrlər Burada Paylaşılır. Bütün nüsxələr ictimaiyyət üçün açıq olmaya bilər; Bununla belə, araşdırmamıza əsasən, bizim müxtəlif nəşrlərimiz suveren iqo idarəetmə qərarlarımız əsasında tezliklə bütün ölkələrdə dövlət və özəl sektora və beynəlxalq ictimaiyyətə açıq olacaq. 

bottom of page