top of page

*TƏŞKİLAT ADI : DÜNYA İDMAN FEDERASYONU 4 Sülh (WSF4P) ;

**TİCARƏ ADI: Birləşmiş Millətlər İDMAN FEDERASİYASI

/ BMT İDMAN FEDERASYONU (UNSF)

WSF4P / UNSF, DÜNYA HQ, İRLANDİYA.  

***E-MAİL ÜNVANI: worldsportsfederation4peace@gmail.com

*WSF4P/UNSF-NİN TƏSƏQDİL EDİLMİŞ LOGOLARI AŞAĞIDA PAYLAŞIB: 

*CRO RECORD/ ~WSF4P/UNSF OF MİLLİ HÖKUMƏT QEYDİ, DÜNYA HQ, İRLANDİYA:

bottom of page