top of page

TWLF IGO TECHNOLOGY HUB / TWLF IGO TECH-HUB

DÜNYA LİDERLƏRİ FORUMU / TWLF IGO TECH HUB 2030-cu ilə qədər TEXNOLOJİ TƏDQİQAT VƏ İNKİŞAF ÜZRƏ İŞLƏMƏK MƏQSƏDDİR  MƏRKƏZİ, MİLLİ VƏ YERLİ ÜÇÜN BÜTÜNLÜK YARATIN  KİBER TƏHLÜKƏSİZLİK  QLOBAL BÜTÜN KIBER CİNAYƏTLƏRİN BÜTÜN NÖVLƏRİNİN QARŞISINI ALMA MÜQAVİDƏSİ OLMAQ

DÖVLƏT VƏ ÖZƏL SEKTORUN BEYNƏLXALQ OLARAQ QORUNMASI ÜÇÜN.

bottom of page