top of page

BEYNƏLXALQ  Vəkillər Kollegiyası ~ IBC

Beynəlxalq Vəkillər Şurası (IBC), Ümumdünya Qərargahı, İrlandiya BMT Mərkəzi Komandanlığı / UNNSC nəzdində BMT-nin İxtisaslaşdırılmış Agentliyidir və TWLF Suveren IGO, Dünya Qərargahı, İrlandiya nəzdində hüquqi sektorun müsbət islahatını hamı üçün daha yaxşı etmək üçün yardımçı IGO qurumu kimi fəaliyyət göstərir. hüquq mütəxəssisləri. Beləliklə, onlar yüksək standartlarla Kralların Kralı Mütləq Monarxiya Hökuməti (BMT-nin Mərkəzi Hökuməti) altında millətlərə daha yaxşı xidmət edirlər.

*IBC-nin rəsmi Facebook səhifəsi, World HQ, İrlandiya

: https://www.facebook.com/InternationalBarCouncil/

*Rəsmi E-poçt  IBC World HQ ünvanı, İrlandiya

: internationalbarcouncil@gmail.com

*Qeyd: Beynəlxalq Çağırışlara görə bir çox Hüquq Məzunlarını müşahidə etdik, Hüquq Təcrübəçiləri Hökumətlərin təbliğatına görə vəkilliyə yazıla bilmirlər və bu, bir çox parlaq hüquq məzunlarını gecikdirir. Beləliklə, biz onlara Hüquq Mütəxəssislərinin iştirakı ilə panel müsahibəsi ilə qərar veriləcək Milli/Beynəlxalq vəkil kimi fəaliyyət göstərmək icazəsini təsdiq etməklə prosesi sürətləndirməyi hədəfləyirik.

IBC BÜTÜN MİLLİ VƏ BEYNƏLXALQ HÜQUQ FİRMALARI, MİLLİ VƏKLƏR ŞURALARI, HÜQUQ KİTABXANLARI, HÜQUQ MƏSLƏHƏTLƏRİ, HÜQUQİ TƏDQİQAT ORQANLARI VƏ TOP UNİVERSİTETLƏR İLƏ YAXIN İŞLƏYƏCƏK.  Ən yüksək tənzimləyicilər hüquqi sektorun daha yaxşı gələcəyi və bütün gələcək hüquq mütəxəssisləri üçün bütün qanuni mütəxəssislər üçün bütün hüquq mütəxəssisləri və bütün hüquq mütəxəssisləri üçün də bütün hüquq mütəxəssisləri üçün ən yaxşı təcrübələri təmin etmək və universal ilə birlikdə bütün hüquqi mütəxəssislərin daha yaxşı hüquqlarını təmin etmək BÜTÜN HÜQUQİ XƏBƏRLƏRİN AYDA MƏYYƏN MƏBƏRDƏN AŞAĞI QAZANÇ ALMAMALARINA ƏMİN OLMAQ ÜÇÜN ÖDƏNİŞ TƏRDİMİ. 

BU KƏMƏKDƏ BU YAXŞI SİYASƏTLƏR VASİTƏSİ İLƏ HÜQUQ SEKTORUNDAKİ KORRUPSİYALARA VƏ HƏDDƏN BÜROKRATİYYƏYƏ SON VERƏ BİLƏ BİLƏ BİLƏRƏK VƏ HƏMÇİNDƏ MÜLKİSƏLƏRİN HƏYATINI ƏDALƏT İLƏ YAXŞI EDƏ BİLƏK.

IBC WORLD HQ, İRELANDİYA İNDİDƏN DÜNYA ÜZRƏ ÜZRƏ BÜTÜN HÜQUQİYYƏT MƏSƏKƏLƏRİ ÜÇÜN BİR PAYDANLI QLOBAL PLATFORMA KİMİ FƏALİYYƏT EDƏCƏK.

1) BÜTÜN QANUNİ BEYNƏLXALQ HAKİMLƏRİ BURADA YOXLAYIN: 

2) BÜTÜN QANUNİ BEYNƏLXALQ VƏKİLLƏRİ BURADA TƏQDİL EDİN: 

3) BURADA BÜTÜN QANUNİ HÜQUQİ İDARƏÇİLƏRİNİ YOXLAYIN: 

4) BÜTÜN İXTİSASLI MƏHKƏMƏ ARBITRLƏRİNİ BURADA YOXLAYIN: 

5) BÜTÜN MİLLİ ALİ MƏHKƏMƏ ƏDALİYYƏ ŞƏXSİYYƏTİNİ BURADA TƏSQİQ EDİN: 

6) BÜTÜN MİLLİ YÜKSƏK MƏHKƏMƏ HAKİMLƏRİNİ BURADA TƏSQİQ EDİN: 

7) BÜTÜN MİLLİ Apellyasiya MƏHKƏMƏSİ HAKİMLƏRİNİ BURADA TƏQDİM EDİN: 

8) BÜTÜN MİLLİ XÜSUSİ TRIBUNAL HAKİMLƏRİNİ BURADA DEYİL: 

9) BÜTÜN MİLLİ DAİRƏ MƏHKƏMƏSİ HAKİMLƏRİNİ BURADA TƏQDİM EDİN: 

10) BÜTÜN MİLLİ BÖLGƏ MƏHKƏMƏSİ HAKİMLƏRİNİ BURADA DOĞRULAYIN: 

11) BÜTÜN MOBİL MƏHKƏMƏ HAKİMLƏRİNİN ID NÖMRƏLƏRİNİ BURADA DOĞRULAYIN: 

12) BÜTÜN DİGƏR AŞAĞI MƏHKƏMƏ HAKİMLƏRİNİN ŞƏXSİYYƏT NÖMRƏLƏRİNİ BURADA TƏQİQ EDİN:

(O cümlədən - ƏMƏK MƏHKƏMƏSİ, AİLƏ MƏHKƏMƏSİ HAKİMLƏRİ VƏ s.) 

13) BÜTÜN HƏRBİ MƏHKƏMƏ HAKİMLƏRİNİN ŞƏXSİYYƏT NÖMRƏLƏRİNİ BURADA DOĞRULAYIN: 

14) SİLAHLI QÜVVƏLƏRİN Apellyasiya Məhkəməsinin hakimlərinin şəxsiyyət vəsiqəsini BURADA DOĞRULAYIN: 

15) BÜTÜN DİGƏR XÜSUSİ MƏHKƏMƏ HAKİMLƏRİNİN ŞƏXSİYYƏT NÖMRƏLƏRİNİ BURADA DOĞRULAYIN: 

16) BÜTÜN MİLLİ BAŞ ƏDLƏYƏ NÖMRƏLƏRİNİ BURADA DOĞRULAYIN: 

17) HƏMİNİ TƏQDİM EDİN  MİLLİ  BAŞ VƏKİL NÖMRƏSİ BURADA: 

18) HƏMİNİ TƏQDİM EDİN  MİLLİ HÜQUQİ İCRAÇI ŞƏXSİYYƏT NÖMRƏSİ BURADA: 

19) HAMISINI YOXDURUN  BAŞ DİREKTÖR/CEO /Aparat rəhbəri /MƏHKƏMƏ SƏDRİ  ADMIN ID NÖMRƏSİ BURADA: 

20) HƏMİNİ TƏQDİM EDİN  MİLLİ MƏHKƏMƏNİN BAŞ QEYDİSTARININ ID NÖMRƏSİ BURADA: 

21) BÜTÜN MƏHKƏMƏ İŞÇİLƏRİNİN ŞƏXSİYYƏT NÖMRƏLƏRİNİ BURADA DOĞRULAYIN: 

22) BÜTÜN MƏHKƏMƏLƏRİ-HƏRBİ ŞƏXSİYYƏT NÖMRƏLƏRİNİ BURADA DOĞRULAYIN: 

23) BÜTÜN MİLLİ VƏKİL NÖMRƏLƏRİNİ BURADA DOĞRULAYIN: 

24) BÜTÜN MİLLİ MÜVAVİLƏT NÖMRƏLƏRİNİ BURADA DOĞRULAYIN: 

25) BÜTÜN MİLLİ VƏKİL NÖMRƏLƏRİNİ BURADA DOĞRULAYIN: 

26) BÜTÜN MİLLİ VARRIST NÖMRƏLƏRİNİ BURADA TƏQQİD EDİN: 

27) BÜTÜN HÜQUQ MÜŞAVİRİSİ İD NÖMRƏLƏRİNİ BURADA DOĞRULAYIN: 

27) BÜTÜN HÜQUQİ KATIB NÖMRƏLƏRİNİ BURADA DOĞRULAYIN: 

28) BÜTÜN Etibarlı HÜQUQİ ANALİSTİN İD NÖMRƏLƏRİNİ BURADA DOĞRULAYIN: 

29) BÜTÜN HÜQUQ İŞÇİSİ İD NÖMRƏLƏRİNİ BURADA DOĞRULAYIN: 

30) BÜTÜN HÜQUQİ YARDIM İŞÇİSİ NÖMRƏLƏRİNİ BURADA DOĞRULAYIN: 

31) BÜTÜN JURİ İD NÖMRƏLƏRİNİ BURADA DOĞRULAYIN: 

32) BÜTÜN NOTARİAT ŞƏXSİYYƏT NÖMRƏLƏRİNİ BURADA DOĞRULAYIN: 

33) BÜTÜN MİLLİ Vəkillər Kollegiyasının / HÜQUQ CƏMİYYƏTİ İDARƏETMƏSİ NÖMRƏLƏRİNİ BURADA DOĞRULAYIN: 

34) BÜTÜN IBC RƏHMƏTLİ MİLLİYİ TƏQİQ EDİN  VƏKİL NÖMRƏSİ BURADA: 

35) BÜTÜN IBC RƏHMƏTLİ BEYNƏLXALQ NƏZƏRƏLƏRİ TƏQİQ EDİN  VƏKİL NÖMRƏSİ BURADA: 

36) BÜTÜN SERTİFİKATLI ADR EXPERT ID NÖMRƏLƏRİNİ BURADA DOĞRULAYIN: 

37) BÜTÜN IBC İDARƏETMƏ İD NÖMRƏLƏRİNİ BURADA DOĞRULAYIN: 

38) BÜTÜN IBC MƏSLƏHƏTÇİ İD NÖMRƏLƏRİNİ BURADA DOĞRULAYIN: 

39) BÜTÜN IBC LİSTƏLİ BEYNƏLXALQ QANUNVERİCİ İD NÖMRƏLƏRİNİ BURADA DOĞRULAYIN: 

40) BURADA BÜTÜN IBC LİSTƏLİ MİLLİ QANUNVERİCİ İD NÖMRƏLƏRİNİ DOĞRULAYIN: 

41) BÜTÜN DPP-NİN (DÖVLƏT TƏQDİMATLARININ DİREKTORU) İD NÖMRƏLƏRİNİ BURADA DEYİL: 

42) BÜTÜN HÜQUQ KİTABXANASI İDMAN NÖMRƏLƏRİNİ BURADA DOĞRULAYIN: 

43) BÜTÜN MƏHKƏMƏ MƏLUMATLARININ ŞƏXSİYYƏT NÖMRƏLƏRİNİ BURADA DOĞRULAYIN: 

44) BÜTÜN MƏHKƏMƏ ORQANLARI İD NÖMRƏLƏRİNİ BURADA DOĞRULAYIN: 

bottom of page