top of page

 DIPLOMATİK PASPORTLARIN YOXLANMASI NAZİRLİYİ (DPVM)

GƏLƏCƏKDƏ BÜTÜN DIPLOMATİK PASPORT QEYDLƏRİ

VƏ QƏDDİYYƏT YOXLANACAQ  DPVM İLƏ ASANLIQ.

AXTAR

[ DİQQƏT EDİN DPVM BÜTÜN HÖKUMƏTLƏR İLƏ İŞLƏYİR, BÜTÜN İMQRASİYALAR VƏ HÜQUQ-MÜHAFİZƏ ORQANLARI ÜÇÜN İŞİ ASANLIQ ETMƏK ÜZRƏ ONLARA YOĞUNLAMADA KÖMƏK ETMƏK

DÜNYA ÜÇÜNCƏ CİNAYƏTLƏRİN QARŞISINI ALMAQ ÜÇÜN ETİBAR DIPLOMATİK PASPORTLAR VƏ SON TARİXLƏR VƏ s.] 

bottom of page