top of page

JURNALLARIMIZ, JURNALLARIMIZ VƏ QƏZETLƏRİMİZ

DÜNYA LİDERLƏRİ FORUMU / TWLF SUVEREN IGO (HÖKUMƏTlərarası TƏŞKİLAT) ALTINDA DÜNYA HQ, İRLANDİYA VƏ KÖMƏKÇİ TƏŞKİLATLARIMIZ VƏ DƏSTƏK EDƏCƏK ŞƏKİLLƏRİMİZ İLƏ BİZ BAŞLAYACAQ. BİZ EDƏCƏYİK  İCTİMAİ BAXIŞ ÜÇÜN VƏ DÖVLƏT, ÖZƏL VƏ KORPORATİV SEKTORLARIN DİQQƏTİNƏ AŞAĞIDA ÖN SƏHİFƏLƏRİ QEYD EDİN.

*TWLF IGO və Köməkçi təşkilatların bütün növ nəşrlərimizə aiddir
E-poçt: theworldleadersforum@gmail.com

1) MÜSTƏQİL SİYASƏTÇİLƏR JURNALI:
2) DÜNYA HƏRBİ JURNALI:
3) BEYNƏLXALQ POLİS JURNALI:
4) WORLD JUDICIARY JURNALI:
5) BEYNƏLXALQ SƏFİRLİYİN XƏBƏRLƏRİ JURNALI:
6) WORLD LAWYERS MAGAZINE:
7) WORLD ARBITRATORS MAGAZINE:
8) WORLD DOCTORS JURNALI:
9) WORLD BANKERS MAGAZINE:
10) DÜNYA Həbsxana XƏBƏRLƏRİ JURNALI:
11) DÜNYA JURNALİSTLƏRİ  JURNALI:
12) WORLD FARMERS MAGAZINE :
13) WORLD WRITERS MAGAZINE :
14) WORLD EXPORT IMPORT MAGAZINE :
15) WORLD MIGRANTS MAGAZINE :
16) WORLD SPORTS MAGAZINE :
bottom of page