top of page

*IRU (BEYNƏLXALQ ROYAL BİRLİYİ) YOXLAMA

MÜŞKİB ADI : KRAL AİLƏLƏRİ VƏ KRAL AİLƏLƏRİ BİRLİYİ (UORFAR);

TİCARƏT ADI : INTERNATIONAL ROYAL UNION (IRU) ;

YOXLANABİLƏN QLOBAL MƏLUMAT BAZASI ORİQAL QEYDLƏRİ TƏMİN EDƏCƏK
SUVERENLƏRİN QARŞILIĞI MÜZAVİLƏSİ ƏSASINDA YENİLƏNƏCƏK VƏ BU AXTARABİLƏN BAZA BÜTÜN HÖKUMƏTLƏR İLƏ 'ROYAL GAZETTES' OLACAQ.
BU KEYDDƏN MƏRKƏZİ QLOBAL QEYD KİMİ İSTİFADƏ EDİLƏCƏK  ROYALS. 

UORFAR / IRU WORLD HQ, İRELANDİYA E-MAİL ÜNVANI: unionofroyals@gmail.com

Rəsmi Facebook Səhifəsi: https://www.facebook.com/UnionOfRoyalFamilies
 

1) İmperatorlar / İmperatorlar:

2) KRALLAR / KRALIÇALAR  :

3) TƏBİLƏ KRALLARI/ TƏBİLƏ KRALIÇALARI  :

4) ŞAHZADLAR/ŞAHZADLAR  :

5) ƏSABİLƏR  :

6) QÜVƏT VERİLƏN KRALLAR:

7) KRAL KÖNÜLLÜLƏRİ  :

A) QARDAŞLIQLAR: 

B) SORORITS: 

8) Kral Cəngavərləri:

9)  LORDLAR:

CRO RECORD / İRU MİLLİ HÖKUMƏT QEYDİ, DÜNYA HQ, İRELANDİYA

MÜŞKİB ADI : KRAL AİLƏLƏRİ VƏ KRAL AİLƏLƏRİ BİRLİYİ (UORFAR);
TİCARƏT ADI : INTERNATIONAL ROYAL UNION (IRU) ;

bottom of page