top of page

BMT ~ LOJİSTİK HUB 

YA 

DÜNYA LOJİSTİK HUB

TWLF İGO AŞAĞINDA ~ ''UN LOGISTICS HUB / WORLD LOGISTICS HUB'' QLOBAL ÜZRƏ FƏALİYYƏT EDƏCƏK.

*TWLF IGO LOJİSTİK HUB  / BMT-nin LOJİSTİK HUB'  GÜNDƏN GÜNLÜK FƏALİYYƏTLƏRİ ASANLIQ ETMƏK ÜÇÜN DÜNYA ÜÇÜN LOJİSTİK EKSPERTLERİNİN BİRLİK SƏYİ İLƏ QLOBAL ÜZRƏ DÖVLƏT, ÖZƏL, KORPORATİV VƏ SƏNAYE SEKTORLARINA TEXNİKİ DƏSTƏK VERƏCƏK  KRALININ MƏRKƏZİ DÖVLƏT SİYASƏTİ ALTINDA BÜTÜN MİLLƏTLƏR ÜÇÜN DAHA EFFETLİ VƏ ASAN  KRALLAR.

1) Bütün Logistika Mütəxəssislərini burada yoxlayın: 

AXTAR

2) Logistika Dəstəyi İşçilərini Burada Yoxlayın: 

AXTAR

3) Sertifikatlı və Təlimli Logistikanı yoxlayın  Buradakı işçilər: 

AXTAR
bottom of page