top of page

2121 TWLF IGO, World HQ, İrlandiya ilə bağlı uzunmüddətli planlarımızın bir hissəsi olaraq, müxtəlif layihələrimiz arasında çoxsaylı tikinti planları üzərində işləmək niyyətindədir.  həyata keçirməyi gözlədiyimiz  Suveren BMT Umbrella IGO Müəssisəsi altında ~  TWLF / ''Planet Earth Krallığı (KOPE)'' çərçivəsində və həmçinin İslam İmperiyası (İslam Ölkələri / Əksəriyyəti Müsəlman olan Ölkələr) çərçivəsində bəzi layihələr çərçivəsində "Dünya Liderləri Forumu" (BMT-nin İxtisaslaşdırılmış Aparıcı Agentliyi). Ümid edirik ki, bu layihələr xüsusi məqsədlər üçün xalqlara xidmət edəcək və bütün dünyada dövlət və özəl sektora müsbət töhfələr verəcək. 

Layihələr -- Krallar Kralının Mütləq Monarxiya Hökuməti və Suveren Kral Evinin Ümumi Nəzarəti altında ~''İmperator Sülh Evi (IHOP) altında qurulacaq; Ticarət Adı: Krallar Kralı Kral Evi,
World Hq, İRELANDİYA.


*TWLF IGO LAYİHƏLƏRİ/CARİ TƏŞƏBBÜŞLƏR AŞAĞIDAKİDİR:

*1) TWLF IGO ~IEM (İSLAM İmperatorluğu Məscidi) QURACAQ  İLKİN BÜTÜN İSLAM ÖLKƏLƏRİNƏ.
ƏSAS MƏQSƏD İSLAM İCMALARI ARASINDA BÖLÜMƏYƏ SON VERMƏK. İEM MƏSCİDLƏRİNDƏ BÜTÜN MƏZHƏPLƏRDƏN OLAN MÜSƏLMANLAR NAMAZ QILA BİLƏCƏKLƏR. İSLAM DİNİN İLKİN TƏLİMLERİ MÜQƏDDƏS KİTAB (QURANI KƏRİM) VƏ SƏHİH HƏDİSƏ ƏSASLANIB {(TƏSQİQ EDİLMİŞ MÜQƏDDƏS TƏLİMƏLƏR / ƏMƏKLƏR
  PEYĞƏMBƏR HƏZRƏT MƏHƏMMƏD (SAV),  BU EN AZ 3 ƏSQİ MƏNBƏDƏN YOXLANIB)}.
Biz bütün İslam İcmalarını İslamın əsas təlimlərinə fokuslanmağa təşviq etməklə, İEM məscidləri vasitəsilə sülh prosesinə dəstək olmaq üçün bölünmələrə son qoymaqla İslam İcmalarını birlik və harmoniya tapmağa təşviq edəcəyik.

*2) IUHERD, DÜNYA HQ, İRLANDİYA ~ BÜTÜN QİTƏLƏRDƏ KEYFİYYƏTLİ TƏHSİLİ TƏQVİM ETMƏK ÜÇÜN BÜTÜN QİTƏLƏRDƏ YARADILACAQ FİZİKA UNİVERSİTET KAMPUSLARI, HƏMÇİNDƏ UNSDG-lərə VƏ 4-cü ÜMUMİ MƏQSƏDƏ DƏSTƏK EDƏCƏK. 

*3) ''Kings Plaza City''~ Bütün Qitələrdə qurulacaq.
İlkin olaraq 1-ci filial uyğun yer olduqda Avropada və ola bilsin ki, İrlandiyada yaradılacaq.

*4) ''CAMELOT LAYİHƏSİ'' ~ Bu layihə çərçivəsində bütün Otantik Krallar və Onların Kral Ailələri üçün tikməyi gözlədiyimiz yeni Qalalar planlaşdırır.

IRU (Beynəlxalq Kral İttifaqı); Ticarət Adı: Kral Ailələri və Kral Ailələri İttifaqı (UORFAR) Kral ailəsinin kollektiv səyləri ilə bu layihə planlarını tamamlamaq üçün dəstək olacaq.

*5) IHOP (İmperator Sülh Evi) Şüşə Qülləsi; {Kral Evinin Ticarət Adı: ''Kral Evinin Kral Evi''}, biz ~ 'Planet Earth Krallığı (KOPE)' {Uca Allahın İlahi Krallığı} daxilində bütün qitələrdə qurmağı gözləyirik.
ilahi hikmət və bütün xalqların xoş niyyəti ilə bütün dünyada dövlət və özəl sektorlara dəstək olmaq.


 

bottom of page