top of page

İSU  & MU

1) Beynəlxalq Tələbələr  birlik  (ISU)

AXTAR

2) Miqrantlar İttifaqı  (MU)

Alternativ ad: İnsan Haqları Uğrunda Miqrantlar İttifaqı

AXTAR
bottom of page