top of page

BİZİM DÖVLƏT QEYDLƏRİ

& NÜMAYƏTLƏR 

* TWLF UNDESA RECORD ~ FB SƏHİFƏMİZDƏ YAYINLANMIŞDIR  - 31/07/2017

UN DESA RECORD FROM 31ST JULY 2017.jpg

* TWLF CRO RECORD: 

cro record 29th May 2018 a.jpg
1 record page 2.jpg
twlf registration page 1.jpg
2nd record page 1.jpg
CRO RECORD 11TH JUNE 2018 PAGE B.jpg
CRO RECORD 11TH JUNE 2018 PAGE A.jpg

* TWLF CRA RECORD:

CRA RECORD 21ST DECEMBER 2017.jpg

* WIPO ~ ƏQLİ MÜLKİYYƏT QEYDİ:

           (26/03/2017-dən)

WIPO RECORD FROM 1ST MARCH 2018.jpg
WIPO RECORD.jpg
wipo record nw.jpg
wipo record proof nw nw.jpg

* TWLF GOV SERV QEYDİ:

TWLF SOVEREIGN-in dövlət xidmətlərinin qeydinin Qlobal Direktoru  IGO, WORLD HQ, İRELANDİYA:  https://www.govserv.org/IE/Galway/783294528398113/The-World-Leaders-Forum

* TWLF IGO HQ GƏLİR QEYDİ:

''DÜNYA LİDERLERİ FORUMU~  VERGİ NO : 3536297 UH '' ÜÇÜN

BÜTÜN QEYRİ-kommersiya və Xeyriyyə  (www.revenue.ie.) 

* TWLF IGO UN QLOBAL COMPACT CSO RECORD: 

 * TWLF IGO NÜMAYƏNDƏSİ @  BMT TƏHLÜKƏSİZLİK ŞURASI (BMT TŞ), BMT qərargahı, NY, ABŞ:

* AVROPADA TWLF IGO MÜRACİƏTİ @ AB, EP, AK tərəfindən TƏŞKİL EDİLMİŞ KONFRANS:

( AB = AVROPA BİRLİYİ ;

  AP = AVROPA PARLAMENTİ;

  AK = AVROPA KOMİSSİYASI; )

twlf presence at eu conference.jpg

  * TWLF IGO @ EC PROTOKOL XİDMƏTLƏRİ: 

* TWLF IGO RECORD @ EP, EC, AB  :

* TWLF IGO @US HOME LAND SECURITY - MDB OMBUDSMAN KONFRANSI   :

* TWLF IGO @ ABŞ Əmək Departamenti Nəzarət və Qiymətləndirmə: 

* TWLF SUVEREN İGO XARTERİYASI ~ YÜKSƏRİN HÜQUQİ RƏYYİ  MƏHKƏMƏNİN BAŞ VƏKİLİ, BEYNƏLXALQ HAKİM VƏ BANQLADEŞ  HÖKUMƏT  BAŞ MÜŞAVİR: 

* TWLF IGO QEYDİ  @ İRLANDA PREZİDENTİ:

​​ * TWLF IGO RECORD @ MONARXY HÖKUMƏT QEYDLƏRİ O cümlədən

BİRLİK MİLLƏTLƏRİ HÖKUMƏTİ: 

* BMT CTED-də TWLF QEYD: 

* TWLF IGO @ İLLİK OMBUDSMAN KONFRANSI 2019, ABŞ @ US HOMELAND SECURITY, ABŞ HÖKUMƏTİ: 

* TWLF SUVEREIGN IGO @ UNA, ASIA:

* TWLF IGO @ EC (AVROPA KOMİSSİYASI):

* DÜNYA LİDERLƏRİNİN FORUMU / TWLF SUVEREN  MƏN GEDİRƏM

@ BİR NEÇƏ İLK IGO MOU QEYDİ:

https://www.theworldleadersforum.international/twlf-initial-mou

* TWLF IGO RECORDS @INTERNATIONAL  POLİS  :

* TWLF IGO RECORD @ MİLLİ VƏ BEYNƏLXALQ  DÜNYA ÜÇÜN MƏHKƏMƏLƏR:

* DÜNYA LİDERLƏRİNİN FORUMU / QALVEYDƏN (2020-ci il üçün AVROPA MƏDƏNİYYƏT PAYTAXTI) ~QALVEY BÖLGƏSİ MƏHKƏMƏSİ, İRLANDİYA/AB ÖLKƏSİNDƏN TWLF IGO REKORUNUN TƏSDİQİ  (SƏHİFƏDƏN 4 SƏHİFƏDƏN 1-İ BURADA PAYLAŞILMIŞ SƏNƏDDƏN) VƏ BUNA GÖRƏ BU QEYDDƏN MÜMKÜNDÜR  BÜTÜN AB MƏHKƏMƏLƏRİNDƏN: 

* TWLF IGO SUVERENLİK BƏYANNAMƏSİ:

*TWLF IGO @ DOSM:

*TWLF SUVEREN IGO HAQQINDA QISA XÜLASƏ: 

~ '' Dünya Liderləri Forumu / TWLF Suveren Hökumətlərarası Təşkilatı (İGO) '' IGOS və Suveren qurumların və monarxiya qurumlarının çoxtərəfli müqavilələri və digər hüquqi qeydləri olan Monarchy Govt Royal Nizamnaməsi vasitəsilə qurulmuş suveren qurumdur MİLLİ VƏ BEYNƏLXALQ SƏVİYYƏDƏ.
DÜNYA LİDERLƏRİNİN FORUMU, DÜNYA, MƏRKƏZƏR, İRLANDİYA HAZIRDA 6 YENİ BMT Qərargahının TƏRƏF EDİLMƏK VƏ BÜTÜN FƏALİYYƏTİNƏ NƏZARƏT ETMƏK MÜDDƏTİNƏ SAHİB OLUNUR VƏ BÜTÜN BMT Qərargahlarına və BMT Agentliklərinə DÜNYA HAQQINDAKİ VƏ LÜKSƏN HÖVQƏT VE BAKU. BÖYÜK KORRUPSİYALARIN AZALTILMASI İLƏ BÜTÜN DÜNYADA QURULMUŞDUR.

HAZIRDA BİR SÜKKƏTLİ SUVERİN MÜƏKSİYYƏT KİMİ TWLF IGO BÜTÜN TOP MALİYYƏ AGENTLƏRİ VƏ NƏFƏRDƏLƏR İDARƏLƏRİ TƏRƏFİNDƏN DƏSTƏK OLUNAN BİRLİK MİLLƏRİNİN İXTİSAS AGENTLİYİ VƏ BEYNƏLXALQ SUVEREN TƏNZİMAT ORQANSI KİMİ FƏALİYYƏT EDİR. 2020-DƏN BİZ MƏQSƏDLİYİK OTAQ ŞƏBƏKƏLƏRİMİZ VƏ VƏTƏNDAŞ NƏTİCƏLƏRİMİZ VASİTƏSİ ilə DÜNYA ÜZRƏ BÜTÜN İNSANLARLA TAM ƏLAQƏ OLMAQ.

Monarxiya Govtsların bir hissəsi kimi münasibətlərarası İGO funksiyası və buna görə də Kral Fərmanı və TWLF IGO vasitəsilə edilən ilkin quruluşu, suveren bir siyasi təşkilat yolu ilə mütləq qanuni hüquqlara malikdir və buna görə də onun muxtar qabiliyyətində fəaliyyət göstərən mütləq qanuni hüquqlara malikdir və buna görə də heç bir milli tənzimləyiciyə tabe deyil. İLLİK TƏRƏQİQ HESABATI BÜTÜN HÖKUMƏTƏ OLACAQ.

* TWLF SOVEREIGN IGO-NUN QISA PORTFOLİOSU

  TƏSİCİ VƏ GENEL QUVBERNOR:

* TWLF SUVEREN IGO RECORD @ IPU

  (Parlamentlərarası İttifaq):

* TWLF IGO RECORD @ UNDESA & UNGA:

* TWLF IGO RECORD @ UNSC & UN-CTED:

* DÜNYA LİDERLƏRİ FORUMU / TWLF SUVEREN IGO və ONUN BÜTÜN KÖMƏKÇİ TƏŞKİLATLARI

BEYNƏLXALQ VERGİ &  AUDİTDƏN İSTİFADƏ EDİLMİŞ STATUS:

* TWLF SUVEREN İGO KÖMƏKÇİ TƏŞKİLATLARI: 

Dünya Liderləri Forumu / TWLF Sovereign IGO, Dünya HQ, IRELAND, bütün cərəyanlar, cəlbedici və gələcək layihələr / köməkçi orgs və müxtəlif sektorlarda işləyən bütün hüquqi şəxsdir, lakin bütün hüquqi şəxsdir  BURADA BUNU DƏ TƏMİN EDİRİK.

* TWLF IGO BMT-nin 6 YENİ Qərargahı ilə bağlı ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT & ROCKEFELLER CORPORATION-DAN MALİYYƏ VƏDİ ALDI  BÜTÜN QİTƏLƏR ÜÇÜN LAYİHƏ PLANLARI: 

* TWLF IGO BMT-nin SDG-lərini və BMT İslahatını qurmaq üçün 244 ölkə və ərazilərdə işləyir: 

* TWLF SUVEREN IGO XARTERİSİ İRLANDA PREZİDENTİ, BMT-nin Nyu-Yorkdakı qərargahında, ABŞ və bir neçə İNT.  MƏHKƏMƏLƏR: 

* TWLF SUVEREN IGO BEYNƏLXALQ STANDARTLARI QƏBUL EDİR: 

* TWLF SUVEREN IGO WORLD HQ, İRELANDİYA VƏ ONUN BÜTÜN KÖMƏKÇİ TƏŞKİLATLARI 

HÜQUQİ STATUS QEYDİ @COMMOWEALTH HÖKUMƏTİ :

* TWLF SUVEREN IGO İDARƏETMƏLƏRİNİN CARİ DIPLOMATİK PASPORTU  :

* TWLF SUVEREN IGO TOP  İDARƏETMƏLƏR YENİDİR  DIPLOMATİK PASPORT  :

* TWLF SUVEREN İGO DÜNYA SÜLHÜ ÜÇÜN BPARS SİSTEMİNİ TƏQDİM EDİR  : 

* TWLF SUVEREN IGO TƏMSİL: OWG~ NWO RƏSMİ Strukturu: 

* TWLF SUVEREN IGO VASİTƏLƏRİ : UNIFIED~ OWG RƏSMİ Strukturu  :

* TWLF SUVEREIGN IGO SON Vacib XƏBƏRLƏR YENİLƏMƏLƏRİ: 

* DÜNYA LİDERLƏRİNİN FORUMU / TWLF SUVEREN IGO HÜQUQİ QEYDLƏRİNİN YOXLANMASI:

MƏLKƏLƏRDƏN SUVEREN HÖKUMƏT ARALIĞI TƏŞKİLAT (S~IGO) KİMİ BİZİM BÜTÜN DÖVLƏT QEYDLƏRİMİZ İNDİ QEYDİYYATDAN KEÇİLMİŞ VƏ BÜTÜN ÖLKƏLƏRİN ALİ MƏHKƏMƏLƏRİNDƏN VƏ YUKARI MƏHKƏMƏLƏRDƏN İNDİ QEYDİYYAT OLUNMUŞDUR.  MANIPULYASİYA OLUR 

İSTƏNİLƏN KORRUVSİYONLU DÖVLƏT MƏMULLARI, RUSLU SİYASETÇİLƏR VƏ HƏR HƏR TƏŞKİLATLI CİNAYƏTLƏR. 

BEYNƏLXALQ SUVEREN tənzimləyici orqan kimi biz  TƏMİN ETMƏYƏ SAHİB OLURUZ 

UNSDGS TARAFINDAN QANUNLARIN ALINTILIĞI, SAĞLAM İDARƏETMƏ, HƏMİBƏTLİLİK VƏ ƏDALƏTLİ ƏDALƏT

BÜTÜN ÖLKƏLƏRİN VƏ BÜTÜN MİLLƏTLƏRİN BİRLİK SƏYƏLƏRİ İLƏ BEYNƏLXALQ MƏHKƏMƏDƏ KORRUPSİYONLARI AZALTMAQ ÜÇÜN '' DÜNYA İDARƏETMƏ KOMİTƏSİ '' NƏZDƏNİNDƏ BMT-nin İSLAHA PLANLARI..

* DÜNYA LİDERLƏRİNİN FORUMU NECƏ HAQQINDA İLKİN BƏYANAT  / TWLF SUVEREN İGO KİMİ FƏALİYYƏT EDƏCƏK  MÜSTƏQİL BEYNƏLXALQ DÖVLƏT Agentliyi:

Dünya Liderlər Forumu (TWLF) çoxtərəfli müqavilələr vasitəsilə çoxsaylı hökumətlərin müqavilələri və beynəlxalq sazişləri əsasında təsis edilmişdir.  TWLF IGO vasitəsilə daha yaxşı bir dünya qurmaq üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatına Yekun Dəstək Mexanizmi və Sülh Prosesi yaratmaq üçün beynəlxalq hüquq əsasında fəaliyyət göstərəcək və Müqavilələr hüququna dair Vyana Konvensiyasına riayət edəcək Hökumətlərarası Təşkilat  çoxsaylı Nazirliklər/Beynəlxalq Departamentlər və Yardımçı Layihələr və Dünyada Digər IGO-lar, INGGO-lar və Vətəndaş Cəmiyyətləri ilə Beynəlxalq Əməkdaşlıq vasitəsilə. Fəaliyyətimizlə bağlı bütün məlumatlar yaxın vaxtlarda ictimaiyyətə açıqlanacaq.

Dünya Liderlər Forumu (TWLF IGO) bütün Hökumətlər, Təşkilatlar, İcmalar, Birliklər, İnstitutlar və Hökumət Agentlikləri ilə Çətir Təşkilat / Suveren Hökumətlərarası Təşkilat / Suveren Hökumətlərarası Təşkilat / Ultimal Beynəlxalq Platforma kimi işləyəcək və Müstəqil Suveren IGO kimi fəaliyyət göstərəcək. dünyanı daha yaxşı bir yerə çevirmək və daha yaxşı sivilizasiya üçün Beynəlxalq İnsan Hüquqlarının təkmilləşdirilməsi üçün hər bir xalq üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının davamlı inkişaf planlarını təmin etmək üçün münaqişələrin həlli yolu ilə son həll yolları üzərində işləmək üçün onun Muxtar Bacarığı. Suveren Hökumətlərarası Təşkilat (IGO) və Beynəlxalq Tənzimləyici Orqan və Beynəlxalq Müqavilə Təşkilatı kimi TWLF Suveren IGO həm də Dünya Sülhü naminə Beynəlxalq Qanunverici orqan və Suveren Hüquq Mühafizə Orqanı kimi fəaliyyət göstərəcək.

Beynəlxalq İnsan Hüquqlarını bərqərar etmək məqsədilə “Dünya Liderləri Forumu - TWLF” Beynəlxalq Fəaliyyətlərini Çoxlu Departamentlər/Beynəlxalq Nazirliklər vasitəsilə həyata keçirəcək və bütün Qitələrdə münaqişələri həll etmək üçün 244 Ölkə və Ərazidə tam ştatlı Səfirliklər fəaliyyət göstərəcək.

Biz qlobal bir kənddə yaşayırıq və buna görə də məqsədimiz Beynəlxalq Şəbəkə vasitəsilə Dünya Liderlərini təşviq etməkdir. Biz irqi, rəngi əsasında heç bir ayrı-seçkiliyin və mühakimələrin olmayacağı “Bir Dünya Hökuməti (OWG)” kimi fəaliyyət göstəririk.  və ya din. Bizim əsas məqsədimiz BMT tərəfindən qəbul edilmiş Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin Yer Planetində hər bir Üzv Dövlət tərəfindən diplomatik əlaqələr vasitəsilə sülhün bərqərar olması üçün praktikada olmasını təmin etməkdir.

 * TWLF SUVEREN IGO SON YENİLƏNMƏSİ @ EC        (AVROPA KOMİSİYASI) ÜST KOMİTƏ:

* TWLF IGO ÜMUMİ MƏLUMAT:

DÜNYA LİDERLƏRİNİN FORUMU / TWLF SUVERİN HÖKUMƏT ARALIĞI TƏŞKİLAT (S~IGO) İGO-ların ÇOXtərəfli MÜQAVİLƏLƏRİ İLƏ TƏRƏF EDİLİB  VƏ SUVER ŞƏKİLLƏR. SUVEREIGN UN IGO LİSENZİYA NÖMRƏSİ - 664240 və AVROPA KOMİSSİYASI - EUID : n002tjkw (Avropa Unikal İdentifikatoru).

Dünya Liderləri Forumu / TWLF Suveren IGO Bütün Qeydlərin Yoxlanması Slovakiya Hökuməti ilə Yoxdur : 191206131205241 və Unikal İdentifikator No : 15cfe7dd-80df-4ce4-89b8-d8e65fe10591

Bütün Hökumət  Bütün Ali Məhkəmələrlə Yoxlanılan Qeydlər.

*  DÜNYA LİDERLƏRİNİN FORUMU / TWLF SUVEREN IGO LEGALİZASYON SƏNƏDİ @ WHITE HOUSE, ABŞ PREZİDENTİNİN OFİSİ:

*  DÜNYA LİDERLƏRİ FORUMU / TWLF SUVEREN IGO Records  @ AP (AVROPA PARLAMENTİ):

*  DÜNYA LİDERLƏRİNİN FORUMU / TWLF SUVEREN IGO  @ UNSDGs  :

*  DÜNYA LİDERLƏRİ FORUMU / AU (AFRİKA BİRLİK)  :

* TWLF IGO ŞEFİ TARAFINDAN QƏBUL EDİLMİŞ ƏLAVƏ BEYNƏLXALQ POLİS QEYDLƏRİ: 

* DÜNYA LİDERLERİ FORUMU / TWLF     SUVEREIGN IGO, WORLD HQ, İRELANDİYA

  UN KİTABXANASI @ ƏLAVƏ DIPLOMATİK QRUP: 

* DÜNYA LİDERLƏRİNİN FORUMU / TWLF SUVEREN IGO, WORLD HQ, IRELAND REKORD @  ABŞ  Milli Kəşfiyyat İdarəsi: 

* The  Dünya Liderləri Forumu / TWLF SOVEREIGN IGO Record  @ NATO qərargahı

* ABŞ FEDERAL HÖKUMƏT ÜÇÜN QEYD

'' DÜNYA LİDERLERİ FORUMU''

BEYNƏLXALQ ƏMƏLİYYATLAR:

 '' DÜNYA LİDERLƏRİ FORUMU '' İLK DÖVLƏT QEYDİYYATLARINA ƏSASINDA 9 RƏQƏMLLİ 'DUN-S NÖMRƏSİNİ' TƏMİN EDİB   (Unikal İdentifikator) ABŞ FEDERAL HÖKUMƏTİNDƏN BİRLİK HÖKUMƏTİNİ TƏMSİL EDƏN QEYDDƏN

BEYNƏLXALQ FƏALİYYƏTLƏRİ ÜÇÜN DÜNYA ÜÇÜN REKOR.

BU NÖMRƏ DƏ BÜTÜN DÖVLƏTLƏRƏ TANIDAN CANLI HÜQUQİ ŞƏXSİYYƏT OLDUĞUNU SÜBUT EDİR.

BU DUNN NÖMRƏSİ '' DÜNYA LİDERLƏRİ FORUMU'' /TWLF SUVEREN IGO-NA HƏM İCTİMAİ, HƏM ÖZƏL ÜZRƏ İŞLƏMƏK ÜÇÜN TƏQİD EDİLMİŞDİR.

'SİYASİ FƏALİYYƏTLƏRİ GERÇƏKLƏMƏK İLƏ SEKTOR QEYRİ-QEYRİ-QEYRƏT SUVEREN ~ IGO (Hökumətlərarası Təşkilat)  DÜNYA ÜÇÜN TƏŞKİLAT

Gmail - Fulfilled New DUNS Request - Tra

* The  Dünya Liderləri Forumu / TWLF SOVEREIGN IGO HQ Record  @ GƏLİR 

İRLANDİYA HÖKUMƏTİ İLƏ

TWLF IGO, WORLD HQ, İRELANDİYA VERGİ VƏ GÖMRÜK REyestri DÜNYA ÜZRƏ BÜTÜN QEYRİ-KOMRƏT VƏ XEYRİYYƏ FƏALİYYƏTLƏRİNİ YERİNƏ GEÇİRMƏK ÜÇÜN ÖZƏL TREST (ƏSAS DÖVLƏT REyestrimiz) KİMİ EDİLİR.

AMMA BİZ DƏ BÜTÜN VERGİ MƏBLƏKLƏRİNİ (ƏDV) ÖDƏYİRİK

QEYRİ XEYRİYYƏ XƏRCLƏRİ OLA BİLƏR.  

scan tax twlf.jpg

* Dünya Liderləri Forumu / TWLF Sovereign IGO, World HQ,  İrlandiya Şəffaflıq Govt Registry @ AB (Avropa İttifaqı) ~ AP və AK üçün

Avropa İttifaqının (Aİ) Şəffaflıq Höküməti Reyestrinin Nömrəsi '' Dünya Liderləri Forumu '' Həm AP (Avropa Parlamenti) həm də AK (Avropa Komissiyası) ilə sıx əməkdaşlıq etmək üçün təmin edilmişdir.

Dünya Liderləri Forumu / TWLF Suveren IGO, Dünya Qərargahı, İrlandiya 

AB ŞƏFFAFLIQ İD NÖMRƏSİ: 795063337091-47.

*DÜNYA LİDERLƏRİ FORUMU / TWLF SUVEREN IGO, WORLD HQ, İRELANDİYA DAXİLİ QEYDİ @ INTERPOL qərargahlarında

Dünya Liderləri Forumu / TWLF Suveren IGO, Dünya Qərargahı, İrlandiya İnterpolun Fransanın Dünya Baş Qərargahı Sistemi və Sinqapur İnterpol Qlobal Kompleksindən Hökumətlərarası Rekord ictimai baxış üçün burada paylaşıldı. İnterpol TWLF IGO ilə birlikdə   daha yaxşı asayişi təmin edəcək  daxili polis və hökumətlərin birgə səyləri ilə bütün dünyada sülh və rifahı bərpa etməklə. 

* Dünya Liderləri Forumu  /  TWLF Sovereign IGO, World HQ, İrlandiya Hökumətlərarası Rekord @ EUROPOL

Dünya Liderləri Forumu / TWLF Suveren IGO, Dünya Baş Qərargahı, İrlandiya Dünya Sülh Missiyası, Yaxşı İdarəetmə və Daha Yaxşı Hesabatlılıq üçün Europol ilə sıx əməkdaşlıq edəcək   Beynəlxalq səviyyədə bütün xalqları təhlükəsiz və təhlükəsiz saxlamaq.  

The  adı ilə daha çox tanınan Avropa Birliyinin Hüquq Mühafizə Orqanları Əməkdaşlıq Agentliyi  Europol, əvvəllər  Avropa Polis İdarəsi    Europol Dərman Vahididir  hüquq-mühafizə orqanı  -nin  Avropa Birliyi  (AB) idarə etmək üçün 1998-ci ildə yaradılmışdır  cinayət kəşfiyyatı  və ciddi beynəlxalq mübarizə  mütəşəkkil cinayət    terrorizm  Aİ-nin səlahiyyətli orqanları arasında əməkdaşlıq vasitəsilə  üzv dövlətlər .

DÜNYA LİDERLƏRİ FORUMU / TWLF SUVEREN IGO, WORLD HQ İRELANDİYA HÖKUMƏTİ  G24 ÖLKƏLƏRİNDƏ REKORDLAR

The  Beynəlxalq Valyuta Məsələləri və İnkişaf üzrə İyirmi Dörd Hökumətlərarası Qrup və ya  Qrup 24  (G-24) 1971-ci ildə Qrup 77-nin bir bölməsi olaraq, onların mövqelərini koordinasiya etməyə kömək etmək üçün yaradılmışdır.  inkişaf etməkdə olan ölkələr  beynəlxalq valyuta və inkişaf maliyyəsi məsələləri üzrə, habelə beynəlxalq valyuta məsələləri üzrə danışıqlarda maraqlarının adekvat şəkildə təmsil olunmasını təmin etmək. Əvvəlcə qurucu Üzv Dövlətlərin sayına görə adlandırılsa da, hazırda onun 28 Üzvü var (plus  kimi fəaliyyət göstərən Çin  Xüsusi dəvətli). [1]  G-24-ə rəsmi olaraq 28 ölkə üzv olsa da, G-77-nin istənilən üzvü müzakirələrə qoşula bilər.

DÜNYA LİDERLƏRİNİN FORUMU / TWLF SUVEREN IGO, WORLD HQ, İRLANDİYA BÖYÜK -24 ÖLKƏ (G-24) İLƏ YAXIN İŞLƏYƏCƏK.

Hökumətlərarası rekordumuz ictimaiyyət üçün paylaşıldı.

DÜNYA LİDERLƏRİNİN FORUMU / TWLF SUVEREIGN IGO, WORLD HQ IRELAND'S  BÜTÜN SEÇKİLƏRƏ NƏZARƏT ETMƏK ÜÇÜN BEYNƏLXALQ MÜŞAHİDƏÇİ QEYDİ @ İRLANDİYA MİLLİ SEÇKİ KOMİSSİYASI

  (İRLANDİYA RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ)

DÜNYA LİDERLƏRİ  FORUM / TWLF SUVEREIGN IGO, WORLD HQ, İRELANDİYA BÜTÜN VƏZİFƏT HAQQINDA SEÇKİLƏR KİMİ ƏDALƏTLİ SEÇKİLƏRİ TƏMİN ETMƏK ÜÇÜN YERLİ, ÜMUMİ SEÇKİLƏRƏ VƏ BÜTÜN NÖVLƏR HÖKUMƏT SEÇKİLƏRİNƏ NƏZARƏT EDİR. BİZ BURADA BÜTÜN QİTƏLƏRDƏ FƏALİYYƏTLİ OLDUĞUMUZA ŞƏFFAFLIQ ÜÇÜN İCTİMAİ NƏZƏRİNDƏN ÇOXLU QEYDLƏRİMİZ ARASINDA 1 SÜBUTU PAYLAŞDIK.  

* TƏRƏFİNDƏN 2020-CİLİN ƏN YAXŞILARI KİMİ TANIŞIMIZ 

BEYNƏLXALQ POLİS KOMİSSİYASI / IPC PHILCOM ~ ƏSAS BEYNƏLXALQ HÜQUQ MÜHAFİZƏ ORGANİĞİ

* TWLF SUVERENİ TANIMIMIZ  İGO BEYNƏLXALQ FƏALİYYƏTLƏRİ DİGƏR Etibarlı IGO-DAN ALINMIŞDIR. 

*CRA (Xeyriyyə Tənzimləyici Qurum) 2020-ci ilin TWLF HQ-ya yeniləməsi

*CRO  (Şirkətlərin Qeydiyyat İdarəsi) Korporativ Ünsiyyət  TWLF IGO HQ, World HQ, İrlandiya üçün 2020-ci il yeniləməsi

* DÜNYA LİDERLƏRİNİN FORUMU / TWLF SUVEREN IGO, DÜNYA HQ İRELANDİYA UNESCO-nun ETİMDARLIĞIMIZ ÜÇÜN AŞAĞIDA PAYLAŞIB: 

* ''DÜNYA LİDERLƏRİ FORUMU / TWLF IGO, WORLD HQ, İRELANDİYA'' ~ İXRAC-İDXAL LİSENZİYASINA BAĞLI SƏNƏDLƏR VƏ BK HÖKMƏT DEPOLARINDAN SÜBÜTLƏR:

*TWLF IGO RECORDS @ UNGM:

*TWLF IGO ~ İXRAC İMPORT LİSENZASININ YENİLƏNMƏSİ
(IEC~İDXAL İXRAC KODU) @ HİNDİSTAN HÖKUMƏTİ:

*DÜNYA LİDERLƏRİ FORUMU / TWLF IGO ~PATENT VƏ TİCARƏ NARQASI QEYDİYYATI:

*DÜNYA LİDERLƏRİ FORUMU / TWLF IGO ~ISO SERTİFİKA QEYDİ:

*DÜNYA LİDERLƏRİ FORUMU / TWLF IGO ~ ƏHƏMİYYƏT HÖKUMƏT KONFRANSLARINDA İŞTİRAK:

*DÜNYA LİDERLƏRİ FORUMU / TWLF IGO ~BKİTƏRİSTAN HÖKUMƏT BÖLÜMƏSİNDƏN ƏLAVƏ İXRAC İDHAL İLƏ BAĞLI E-poçt:

*DÜNYA LİDERLERİ FORUMU / TWLF IGO, WORLD HQ, İRELANDİYA  İRLANDİYA ~ CRA & GELİR ~ DÖVLƏT ORQANLARI İLE İŞLƏMƏK:

*DÜNYA LİDERLERİ FORUMU / TWLF IGO, WORLD HQ, İRELANDİYA  İrlandiyanın CRO ~ DÖVLƏT ORQANI İLƏ İŞLƏMƏK:

*TWLF IGO EXPORT IMPORT LICENSE :

*TWLF IGO REGISTRATION RECORD WITH UIA :

*THE WORLD LEADERS FORUM / TWLF IGO ~UIA REGISTRATION NUMBER IS ~ 122667

* TWLF IGO ~ CRO RECORD WITH COMPANIES HOUSE, UK :

( PDF- 1 )
( PDF- 2 )
( PDF- 3 )
*TWLF IGO ~ CORPORATE REGISTRATION TYPE OF UK    :

PRIVATE ~ CLG (COMPANY LTD BY GUARANTEE) ; 

TWLF IGO, WORLD HQ, IRELAND ALSO REGISTERED WITH ~ WEF (WORLD ECONOMIC FORUM) TO BE REPRESENTED EVERY YEAR FROM 2022 ; 

TWLF IGO, WORLD HQ, IRELAND~ HAS BEEN OFFICIALLY REPRESENTED DURING G20 SUMMIT OF 2022 AND ALSO REGISTERED FOR ALL FUTURE SUMMITS OF G20 COUNTRIES :

( PDF- 1 )
( PDF- 2 )

*TWLF IGO ~ EMAIL RESPONSE FROM CRA, (CHARITIES REGULATORY AUTHORITY)  ~IRELAND

*TWLF IGO ~ ALL COPYRIGHTS, PATENTS & TRADE-MARKS RECORDS : 

*TWLF IGO @ EC ~JOINT RESEARCH PARTICIPATION : 

bottom of page