top of page

QLOBAL DƏSTƏK HUB (GSH)

QLOBAL DƏSTƏK HUB (GSH) İNSANLARIN BÜTÜN TƏCİLİ MƏSƏLƏLƏRƏ BAĞLI SÜRƏTLİ DƏSTƏK ALACAQLARI BİR DAYANCAĞLI PLATFORMA OLACAQ. TWLF IGO-NUN QLOBAL DƏSTƏK MƏRKƏZİNİ BİZ DÜNYANIN HƏR ŞƏHƏRİNDƏ YARACAĞIZ  İNSANLARIN SOS-ISN (Beynəlxalq Dəstək Şəbəkəsi) və İcma Nümayəndələri VASİTƏSİNDƏ KÖMƏK VƏ DƏSTƏK ALACAQLARI.

*Qlobal Dəstək Mərkəzinin (GSH) e-poçt ünvanı, World HQ, İrlandiya: 

globalsupporthub.twlfigo@protonmail.com

SOS-Beynəlxalq Dəstək Şəbəkəsi / SOS-ISN, World HQ, İRELANDİYA dünya üzrə könüllülər vasitəsilə və Qlobal Dəstək Qovşağından (GSH) insanların bütün dünyada öz şəhərlərində və kəndlərində yerli olaraq lazımi təcili yardım və dəstəyi təmin edəcək. SOS-ISN, gələcəkdə həmişə bəşəriyyətə xidmət etmək üçün bütün dünyada Daimi dəstək şəbəkəsi kimi xidmət edəcəkdir.


TWLF SUVEREN IGO, DÜNYA Qərargahı, İRELANDİYA VƏ BMT MƏRKƏZİ KOMANDANASI / UNNSC (Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Yeni Təhlükəsizlik Şurası), BMT-nin Ümumdünya Qərargahı, İrlandiya altında biz dövlət və özəl sektorun birgə səyləri ilə bütün millətlərə xidmət etmək üçün bu plana nəzarət edəcək və tam şəkildə həyata keçirilməsini təmin edəcəyik. Şəbəkə insanların real köməyə ehtiyac duyduğu yerdə irq, din, aktyor heyəti, rəng və s. bu yolla biz UNSDG-nin dünyanı daha yaxşı bir yerə çevirmək planlarına kömək edəcəyik.

*SOS- Beynəlxalq Dəstək Şəbəkəsinin e-poçt ünvanı / SOS-ISN, World HQ, İrlandiya: 

internationalsupportnetwork.twlfigo@protonmail.com

QLOBAL DƏSTƏK HUB (GSH) bütün dünyada birlikdə SOS-ISN Filialları daxilində fəaliyyət göstərəcək və mövcud olacaqdır.

CRO RECORD / MİLLİ HÖKUMƏT QEYDİ                        OF
       SOS-ISN, WORLD HQ, İRELANDİYA

*Müəssisənin Adı : Beynəlxalq Dəstək Şəbəkəsi - ISN ;

*Ticarət Adı: SOS-Beynəlxalq Dəstək Şəbəkəsi;

bottom of page