top of page

     *BMT (Birləşmiş Millətlər) BÖYÜK BOSS HAQQINDA ƏTRAFLI 

*Əlavə Etibarnamələr
  of
  TWLF IGO GENEL QUVERNORU (BMT BÖYÜK BOSS): 

*BMT BÖYÜK BOSSININ BİR AZ DAHA QÜVƏTİ VƏ ŞƏRƏFİ : 

1) AFRİKADAN GÜÇLƏNMƏ:
2) ABŞ-DAN QÜVƏT:

DÜNYA LİDERLƏRİNİN FORUMU / TWLF IGO (LEDING UN IGO / LEADING UN İXTİSAS AGENTLİK), DÜNYA HQ, İrlandiya Baş Qubernatoru (BMT BÖYÜK BOSS) BEYNƏLXALQ PARLAMENT, ABŞ VƏ  ABŞ-ın KEÇMİŞ PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDİNİN BÜTÜN PARTİYA SİSTEMİ CO. VE BEYNƏLXALQ PARLAMENTİN CEO KIMI İLƏ İLKİNDƏ ABŞ-DA VƏ ONUN BEYNƏLXALQ HQ ÜNVANININ TWLDOR HREQ, IGO. 

* BMT BÖYÜK BOSSUN KRAL EVİNİN VEB LİNKİ:  https://www.theworldleadersforum.international/royal-house-of-king-of-kings

*Afrikadan BIG BOSS-un başqa bir səlahiyyəti:

*BİR NEÇƏ FƏXRİ DOKTORA DƏRƏCƏSİ BİRBİRLİK MİLLƏTLƏRİ BÖYÜK BOSS (KRALLAR KRALI):

*BMT BÖYÜK BOSSININ (KRALLAR KRALININ / İmperatorun) DAHA ETAMENİYATLARI, VƏQİYYƏTLƏRİ VƏ MÜKAFATLARI:

*UN BIG BOSS HƏMÇİN TANILI AFRIKA BEYNƏLXALQ KORPORASİYASININ BEYNƏLXALQ SƏDRİDİR:

*OTHER CREDENTIALS / EMPOWERMENTS OF UN BIG BOSS :

*TWLF IGO GOVERNOR GENERAL AND UN BIG BOSS RECEIVED  INVITATION FROM A REPUTABLE INTERNATIONAL ORGANIZATION WITH UN SPECIAL CONSULTATIVE STATUS FOR A DIPLOMATIC MISSION IN AFRICA IN 2022 : 

*TWLF IGO GOVERNOR GENERAL RECEIVED INVITATION FROM KOREA TO ATTEND A ~WORLD CONFERENCE, 2022 : 

*KING OF KINGS (THE EMPEROR) WAS INVITED AS ~ ''SPECIAL GUEST OF HONOUR''~ TO AFRICAN UNION MEGA EVENT BY COMMUNITY LEADERS THAT WAS ORGANIZED BY INTERNATIONAL COMMUNITIES.
*THE EMPEROR'S CREDENTIAL FROM ~ '' IOUN VOLUNTEERS ''  :

*The Emperor's PhD Degree Conferred from  a Reputed University of USA : 

*THE EMPEROR IS ALSO A GOOGLE CERTIFIED   BLOCKCHAIN DEVELOPER :

*FEW MORE CERTIFICATES OF THE EMPEROR (KING OF KINGS) :

bottom of page