top of page

CARİ DIPLOMATİK PASPORT  ARRANGELER

TWLF SUVEREN IGO ŞƏBƏKƏSİ ÜZVLƏRİ ARASINDA YALNIZ Etibarlı Məmurlar  DİPLOMATİK PASPORTLAR ALACAQ, HƏMÇİNDƏ RƏSMİ FORMALİYYƏTLƏRDƏ OLAN VƏ DA OLAN GENEL-QUBBERNOR OFİSİ TARAFINDAN TƏSDİQ EDİLƏCƏK.  ~ GOV IUKAC / BİRLİK Hökümətinin Baş Naziri.

UNIFIED ~ BİR DÜNYA HÖKUMƏTİ~ OWG DIPLOMATİK  PASPORT HAQQI HUMANİTARLAR VƏ HƏQİQİ HƏQİQİ DİPLOMATLAR ÜÇÜN DIPLOMATİK VƏ SÜLH MİSSİYASI ÜÇÜN SƏYAHƏT ETMƏK ÜÇÜN OLACAQ. 

bottom of page