top of page

*~KOPE və Monarxiya Hökumətimiz haqqında ətraflı məlumat:

KOPE (Planet Earth Krallığı) və Müvafiq Suveren Krallıqla əlaqəli məlumatlar və Suveren Kral Administrasiyamız (Mütləq Monarxiya Hökuməti/Dünyanın Suveren Tacı) haqqında daha çox məlumat əldə etmək üçün aşağıda paylaşılan internet bağlantılarımıza daxil olun:
1) https://www.theworldleadersforum.international/kingdom-of-planet-earth-kope
2) https://www.theworldleadersforum.international/royal-house-of-king-of-kings
3) https://www.theworldleadersforum.international/elites-council-coronations
4) https://www.theworldleadersforum.international/iru-verification
5) https://www.theworldleadersforum.international/other-royal-admin-offices
6) https://www.theworldleadersforum.international/un-recognized-other-new-kingdoms
7) https://www.theworldleadersforum.international/un-active-geo-political-unions
8) https://www.theworldleadersforum.international/new-federal-states
9) https://www.theworldleadersforum.international/central-governance-system
10) https://www.theworldleadersforum.international/nwo-accountability-system
11) https://www.theworldleadersforum.international/bpars-system
12) https://www.theworldleadersforum.international/unified-owg-structure
13) https://www.theworldleadersforum.international/nwo-strucure
14) https://www.theworldleadersforum.international/hierarchy-of-laws
15) https://www.theworldleadersforum.international/countries-territories
16) https://www.theworldleadersforum.international/un-enlisted-micro-nations
17) https://www.theworldleadersforum.international/office-of-governor-general
18) https://www.theworldleadersforum.international/legal-rules-vs-non-legal-rules

bottom of page