top of page

ELİTA ŞURASI ~ TAJ DƏKMƏLƏRİ

* BİZİM ELİTALAR ŞURASI (AK) 3 NÖV ŞURADAN TƏRKİBDİR:
 
1) KRALLAR ŞURASI (İmperatorlar O cümlədən BÜTÜN ƏSQİ KRALLARDAN TƏRKİB EDİLİR)

2) KRALIÇALAR ŞURASI (İmperatorlar O cümlədən BÜTÜN OUTENTİK KRALIÇALARI TƏRKİB EDİR)

3) ƏSİL HESAB EDƏ BİLƏMƏYİMİZ BÜTÜN ƏSQİ SOYUNLAR ŞURASI

*Elitlər Şurası, Dünya Hq, İrlandiya, AB; 
& Beynəlxalq HQ, Anglesey, Uels, Böyük Britaniya;
 
& Beynəlxalq HQ, Toskana, İtaliya, AB;
 

Rəsmi E-poçt ünvanı: elitescouncil.twlfigo@gmail.com

ELİTALAR ŞURASI ~ HƏR İL HƏR BİR NEÇƏ TƏQDİM TƏDBİRLƏRİ OLACAQ ƏSQİ SUVEREN KRALLAR VƏ İmperatorlar və Suveren Kraliçalar və İmperatorların HAZIRLIĞINDA VƏ MÜZAKİRƏLƏRİNDƏ; KÖNÜLLÜ ZAİLLƏRİN DƏSTƏKLİ İLƏ TƏDBİRLƏRİ YERİNƏ GEÇİRƏCƏYƏK VƏ YENİ TAJ OLMAYAN LAYİQLƏR ARASINDA MÜXTƏRQİ SOYABİL ADLARI BƏRPA EDƏCƏYİK, OLAR ki, ƏHƏMİYYƏTLİ CİLLİASEDİVA TİYATLARINI QƏBUL EDƏCƏK. 

*REAL KRAL SAĞLAMASI / KRAL TUTULLARI / HAKİMİYYƏT~ BİZ DÜNYANIN MÜXTƏLİF YÜRİSKSİYALARI ÜÇÜN LAYİQLƏR ARASINDA GÜÇLƏNDİRƏCƏK. 

*ƏHƏMİYYƏTLİ KRAL TUTULLARI / AŞAĞIDAKİ ADAMLAR İÇİN Mövcuddur.  ~ İMPERALAR, KRALLIQLAR  & DÜNYANIN MİLLƏTLƏRİ / YÜRİDİKSİYALARI

~ '' PLANET YER KRALLIĞINDA (KOPE)''
KRALLAR KRALININ ~ MÜTLƏQ MONARXİYA HÖKUMƏTİNİN NƏZARƏTİ ALTIDA
  ONUN KRAL İDARƏSİ VƏ ONUN SUVEREN KRAL EVİ
İmperator Sülh Evi; TİCARƏT ADI : KRALLAR KRALLARININ KRAL EVİ
WORLD HQ, İRELANDİYA.
 
~ KOPE (PLANET PLANET KRALLIĞI) ALTINDAKİ KRAL YURISDİKSİYASI:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_monarchies

*ŞAHZADA, ŞAHZADA TUTULLARI ALMA MEYARLARI: 

1) Tac Dəyişmələri ilə Əsl ŞAHZAD VƏ YA ŞAHZADA TUTULLARI ALMAK ÜÇÜN KİMSİN LAYİQLİ REPUTA SAHİB OLMALIDIR.

2) MİLYON AVRO ŞƏBƏKƏSİ OLMALIDIR.

3) İSTƏYƏNLİ OLMALIDIR  HUMANİTAR MİSSİYYƏLƏRİMİZ ÜÇÜN ONLARIN SƏBƏT MƏBLƏĞİNİN 10%-ni TWLF IGO VERİN.

*KRAL, KRALIÇA TUTULLARI ALMAQ ÜÇÜN MEYARLAR: 

1) Tac Dəyişmələri ilə Əsl KRAL VƏ YA KRALIÇA TITULARI ALMAQ ÜÇÜN KİMSİN LAYİQLİ REPUTA SAHİB OLMALIDIR.

2) MİLYARD AVRO ŞƏBƏKƏSİ OLMALIDIR.

3) İSTƏYƏNLİ OLMALIDIR  HUMANİTAR MİSSİYYƏLƏRİMİZ ÜÇÜN ONLARIN SƏBƏT MƏBLƏĞİNİN 10%-ni TWLF IGO VERİN.

*DİGƏR NOBİLLİK ADLARI ALMAQ ÜÇÜN MEYARLAR: 

1) Tac Dəyişmələri ilə Əsl NOBİLLİK ADLARI ƏLDƏ ETMƏK ÜÇÜN KİMSƏLƏR LAYİQLİ REPUTA SAHİB OLMALIDIR.

2) CƏMİYYƏTDƏ/MİLLETDƏ ƏHƏMİYYƏTLİ NAİLİYYƏT OLMALIDIR.

3) HUMANİTAR MİSSİYYƏLƏRİMİZ ÜÇÜN AZI 50.000 AVRO VERMƏ BİLƏMƏLİ OLMALIDIR. 

SUAL: "Elitlər Şurası (AK)" tacqoyma mərasimi üçün aldığımız ümumi ianə töhfələrini necə xərcləyəcək?

Cavab: 

1) Tacqoyma tədbirlərimizə ev sahibliyi etməkdə bizə kömək edəcək Otantik Suveren Kral Evləri üçün xərcləyəcəyimiz müəyyən faiz; 

2) Gələcək Eksklüziv Kral Tacqoyma Tədbirləri Xərcləri və bütün qonaqları və yeni zadəgan titulu sahiblərini lazımi hədiyyələr/hədiyyələr/suvenirlərlə təmin etmək üçün xərcləyəcəyimiz müəyyən faiz.

3) Hər il ~Bütün Media, Sosial Media, Qəzetlər, Press-relizlər, Bloqlar və s. vasitəsilə baş verə biləcək hər bir Tacqoyma Tədbirimizin Kütləvi Təbliğatına xərcləyəcəyimiz müəyyən faiz.

4) Hüquq-mühafizə orqanlarının və hərbçilərin rifahı üçün biz, həqiqətən də səlahiyyətli Kral Titul Sahiblərimizin daha yaxşı təhlükəsizliyini və xüsusi hüquqlarını rəsmi tac mərasimləri ilə təmin etmək üçün hədiyyə olaraq xərcləyəcəyik.

CRO RECORD / MİLLİ HÖKUMƏT QEYDİ                       OF
   ELİTA ŞURASI, DÜNYA HQ, İRLANDİYA

*MÜQSƏBƏT ADI  :  Elitlər Şurası - AK; 

*TİCARƏ ADI: Elitlər Komissiyası - AK ;

*MORE INFORMATION ABOUT ~ ELITES COUNCIL : 

bottom of page