top of page

BMT SİYAHISIDA OLMAYAN MİKRO MİLLETLER 

Sual: Dünyada nə qədər tanınan mikro millət var?
 
Cavab : Google-un Micronations dünya xəritəsinə görə hazırda 67 ayrı mikromillət var.

Sual: BMT Mərkəzi Komandanlığı (UNNSC/Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Yeni Təhlükəsizlik Şurası), BMT-nin Ümumdünya Qərargahı, İrlandiya Mikro Millətləri necə cəlb edəcək?
 

Cavab: Keçmişdə Mikro Millətlərin əksəriyyəti heç bir Suveren Dövlət Höküməti və ya Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) tərəfindən rəsmi olaraq tanınmasa da, UNNSC çərçivəsində biz indidən bütün mövcud və gələcək Mikro Millətləri lazımi şəkildə nəzərdən keçirməyə qərar verdik ki, onlar da oynaya bilsinlər. UNSDG planlarının müsbət hissəsidir. Heç kimin geridə qalmamasını istəyirik.

Mövcud Planımız ALTINDA bütün Mikro Millətlər kollektiv olaraq tanınacaqlar  ''MİKRO MİLLETLERİN FEDERAL DÖVLƏTİ (FSOMN)''.

12 FEDERALİZM NÖVÜ ARASINDA QƏBUL ETDİK ~ MƏRKƏZLƏŞMİŞ FEDERALİZM SİSTEMİ.

MİKRO MİLLƏTLƏRİN MƏHDUD HÜQUQLARI VAR OLSA DA 
FEDERAL HÖKUMƏT / MƏRKƏZİ HÖKUMƏT ALTINDA
ONLAR HƏR AY VƏ YA RÜBƏRLƏR VƏ İLLİK ƏSASLARDA ~ ''MİKRO MİLLƏTLERİN PARLAMENT ASSAMBLEYASINDA (MNPA)'' İŞTİRAK EDƏ BİLƏCƏKLƏR. 

Ondan ayrı   '' MİKRO MİLLƏTLƏR'' KOLLEKTİV OLARAQ BƏZİ MÜSƏBƏT SOSİAL İŞLƏR GÖRMƏK İMKANI OLACAQ VƏ BU QARŞI ALMA MEXANİZMİ MİKRO MİLLƏTLƏRƏ ƏSAS NÜMAYƏNDƏLƏRƏ AZ XÜSUSİ HÜQUQ VƏ MÜDAFİƏ HÜQUQLARI VERƏCƏK.

BÜTÜN ƏSAS QƏRARLAR FEDERAL HÖKUMƏT TƏRƏFİNDƏN BEYNƏLXALQ SÜLH SƏYƏLƏRİ ÜÇÜN MİKRO MİLKƏLƏRİN BİRGƏ SƏYLƏRİ İLƏ QƏBUL EDİLƏCƏK. 

Sual: Mikro Millətlər BMT MƏRKƏZİ KOMANDANASI (UNNSC) RECORD-da necə qeydiyyatdan keçə bilər?

Cavab : Bütün Qurulmuş Mikro Millətlər avtomatik olaraq ''Federal Mikro Millətlər Dövləti (FSOMN)'' altında siyahıya alınacaq, lakin əgər Mikro Millətlər administrasiyasının lazımi e-poçt və ya əlaqə məlumatlarımız yoxdursa, biz bütün cari və gələcək Mikro Millətlərə tövsiyə edirik federalgovtofmicronations@gmail.com ünvanına e-poçt göndərin 

BU YOLDA BÜTÜN MİKRO MİLLƏTLƏR ALACAQLAR: 'UNMNR NÖMRƏSİ' ;
BURADA MİKRONASYONUN YOXLANABİLƏN BİR QEYDİ OLACAQ.
 

 

Sual: Mikro Millətlər '' Mikro Millətlər Parlament Assambleyasında (MNPA)'' iştirak etmək üçün Federal Mikro Millətlər Hökuməti (FGOMN) ilə necə əlaqə saxlaya bilər?

Cavab:  Hər hansı rəsmi sorğu ilə bağlı '' Federal Mikro Millətlər Hökuməti (FGOMN) '' ilə əlaqə saxlamaq üçün federalgovtofmicronations@gmail.com ünvanına e-poçt göndərin. 


 

*MİKRO MİLKƏLƏRİN FEDERAL DÖVLƏTİNİN (FSOMN) RƏSMİ BAYRAĞI~ DÜNYA ÜZRƏ ÖZ BAYRAQLARIDAN BAŞQA BÜTÜN MİKRO MİLLƏTLƏRİN İSTİFADƏ EDİLMƏSİ:

* '' MİKRO MİLKƏLƏRİN FEDERAL HÖKUMƏTİNİN (FGOMN) RƏSMİ BAYRAĞI ''~ DÜNYA ÜZRƏ ƏSASINDA FEDERAL HÖKUMƏT / MƏRKƏZİ HÖKUMƏT VƏ MƏRKƏZİ HÖKUMƏT MƏLUMATLARI TARAFINDAN İSTİFADƏ EDİLƏCƏK :

*BMT SİYAHISIDA OLMAYAN MİKRO MİLLETLƏR YALNIZ YAXŞI ƏMƏKDAŞLIQ ÜÇÜN ''BMT MƏRKƏZİ KOMANDANLIĞI'' ƏSQİ MİKRO MİLLƏTLƏRİN İZLİNİ TUTMAQ DEMƏKDİR.

*BMT-DƏN EDİLMİŞ ƏSQİ ETİBARLI MİKRO MİLLƏTLƏRİ BURADA DEYİL:

bottom of page