top of page
98187820_290835721925038_816040008386766

BMT MƏHKƏMƏ ORQANLARI / BEYNƏLXALQ MƏHKƏMƏLƏR

IAT & WCA ~ HƏR HƏR MƏHKƏMƏ BÜTÜN HAZIRkı BMT MƏHKƏMƏ-MƏHKƏMƏSİ İLƏ BİRLİKDƏ FƏALİYYƏT EDƏCƏK DÜNYA HQ, İrlandiya, BMT TŞ-nin (BMT MƏRKƏZİ QAMANDALIĞI), DÜNYA QƏRBARƏSİNDƏN BİRLİKDƏN MƏHKƏMƏ ORQANLARI KİMİ FƏALİYYƏT VERMİŞDİR. 

IAT NEW LOGO 2019.png

* ƏGƏR İAT İnsan Hüquqları ilə bağlı işlərə baxarkən “Beynəlxalq İnsan Hüquqları Məhkəməsi” KİMİ FUNKSİYASIDIRSA, İAT Məhkəməsinin qərarlarında xüsusi loqodan istifadə ediləcək və həmçinin IAT-ın Ayrı Şöbəsi (Int Apppeals Tribunal) əsasən İnsan Hüquqları İşləri və BMT-nin Beynəlxalq İnsan Hüquqları Məhkəməsi kimi fəaliyyət göstərir.

Hər iki Beynəlxalq Məhkəmə də IBC (Beynəlxalq Vəkillər Şurası) və IMC (Beynəlxalq Hərbi Komissiya) və Beynəlxalq Hüquq Mühafizə Orqanları tərəfindən dəstəklənir

qlobal miqyasda yaxşı idarəetmə üçün Beynəlxalq Xüsusi Həbsxanadan (ISP) başqa.

HƏR İKİ BEYNƏLXALQ MƏHKƏMƏLƏR HÜQUQİ QƏRARLARIN ƏN YÜKSƏK STANDARTLARININ TƏMİN EDİLMƏSİ ÜÇÜN BMT İXTİSASİLƏŞDİRİLMİŞ Agentliklər kimi fəaliyyət göstərəcək.

a) BEYNƏLXALQ Apellyasiya Tribunalı (IAT); Ticarət Adı : BMT Suveren Ədalət Məhkəməsi əsasən qlobal miqyasda bütün məhkəmə administrasiyalarının audit hesabatlarına nəzarət edəcək və həyata keçirəcək və eyni zamanda, zəruri hallarda mühüm qərarlar qəbul etməkdən başqa, beynəlxalq miqyasda daha çox məhkəmə araşdırmaları aparacaq;

Beləliklə, Hökümətlər və Məhkəmə Məmurları bütün dünyada güc və ya vəzifələrdən sui-istifadə edə bilməzlər.

b) DÜNYA ARBITRAJ MƏHKƏMƏSİ (WCA); Alternativ Ticarət Adı:

Əsasən BMT-nin SUVEREN ARBITRAJ MƏHKƏMƏSİ nəzarət edəcək 

Bütün məhkəmə və ya institusional arbitrajların ən yüksək standartlarla işləməsini təmin etmək üçün qlobal miqyasda bütün Arbitraj Prosedurları

və bütün arbitrlər öz işlərini yerinə yetirmək üçün yaxşı hazırlanmışdır.

* MİLLİ DÖVLƏT QEYDİ / HÜQUQİ  IAT & WCA, WORLD HQ, IRELAND REKORDU AŞAĞIDA PAYLAŞIB::

1) IAT / UNSCOJ HÜQUQİ QEYDİ:  

https://www.theworldleadersforum.international/legal-status-of-int-hq

2) WCA / UNSCOA HÜQUQİ QEYDİ:

https://uncourtofarbitration.wixsite.com/wcahq/wca-legal-records

WCA / UNCOJ-un rəsmi saytı: 

https://uncourtofarbitration.wixsite.com/wcahq

*IAT və WCA HƏR İKİ BEYNƏLXALQ MƏHKƏMƏLƏRİN E-MAİL ƏLAQƏ MƏLUMATLARI:

a) IAT (BEYNƏLXALQ Apellyasiya Tribunalı) ::

a.1) IAT, WORLD HQ, İRELANDİYA BÜTÜN SORUŞULAR ÜÇÜN ƏSAS E-poçt ÜNVANI:

internationalappealstribunal@gmail.com

a.2) IAT İNSAN HÜQUQLARI BÖLMƏSİ (INT İNSAN HÜQUQLARI MƏHKƏMƏSİ):

internationalhumanrightscourt@gmail.com

b) WCA (DÜNYA ARBITRAJ MƏHKƏMƏSİ) ::

WCA, WORLD HQ, İRELANDİYA E-poçt ÜNVANI: 

worldcourtofarbitration@gmail.com

[Qeyd: HƏM BEYNƏLXALQ MƏHKƏMƏLƏR - IAT & WCA  BİRBAŞA MÜTLƏQ MONARXİYA HÖKUMƏTİNDƏ FƏALİYYƏT ETDİYİNDƏN BİRBİRİMLƏRİN İXTİSAS EDİLMİŞ AGENTLİKLƏRİNDƏN AYRILIQ BEYNƏLXALQ KRAL MƏHKƏMƏLƏRİNİN STATUSU VAR OLUB

bottom of page