top of page

BEYNƏLXALQ  HƏRBİ ORQANLAR (UN IGO)

IMC GLOBAL, IMC, IMO DÜNYADA BİRLİK SÜLH SƏYLƏRİ İLƏ BİRLİKDƏ FƏALİYYƏT EDƏCƏK

BMT MƏRKƏZİ KOMANDANLIĞI/UNNSC, BMT DÜNYA QƏRBARƏSİ, İRLANDİYA MÜTLƏQ MONARXİYA HÖKUMƏTİNDƏ KRALLAR KRALLARININ KRAL HÖKUMƏTİ (Birləşmiş Millətlər Təşkilatlarının Mərkəzi Höküməti).

1) Beynəlxalq Hərbi Komissiya - IMC Global

*IMC Global RƏSMİ FACEBOOK SƏHİFƏSİ:
https://www.facebook.com/WORLDMILITARYCOMMISSION/
*IMC Qlobal Rəsmi Veb  Link:
https://int-military.wixsite.com/imcglobal
*IMC Dünya Qərargahının Qlobal Rəsmi E-poçt ünvanı, İrlandiya  :
intmilitarycommission@gmail.com

1.a) Bütün Qanuni Hərbi Rəislərin şəxsiyyət vəsiqələrini burada yoxlayın: 

1.b) Burada bütün qanuni hərbi yüksək vəzifəli şəxslərin şəxsiyyət vəsiqələrini yoxlayın: 

1.c) Bütün IMC Qlobal Səlahiyyətli Məmurlar ID-sini Burada yoxlayın: 

1.d) Bütün IMC Qlobal Məsləhətçilərinin İD-lərini burada yoxlayın: 

2) Beynəlxalq Hərbi Şura - IMC 

*IMC-nin RƏSMİ FACEBOOK SƏHİFƏSİ:
https://www.facebook.com/pg/InternationalMilitaryCouncil/
*IMC World HQ-nin Rəsmi E-poçt ünvanı, İrlandiya  :
intmilitarycouncil786@gmail.com

2.a) Bütün Qanuni Müvəkkillərin şəxsiyyət vəsiqələrini burada yoxlayın: 

2.b) Bütün Astsubayların şəxsiyyət vəsiqələrini burada yoxlayın: 

2.c) Bütün IMC Səlahiyyətli Məmurlarının İD-lərini burada yoxlayın: 

2.d) Bütün IMC Məsləhətçilərinin İD-lərini burada yoxlayın: 

3) Beynəlxalq Hərbi Təşkilatı - IMO 

*IMO-nun RƏSMİ FACEBOOK SƏHİFƏSİ: https://www.facebook.com/InternationalMilitary/
*IMO Dünya Qərargahının Rəsmi E-poçt ünvanı, İrlandiya  :
intmilitaryorganization786@gmail.com

3.a) Bütün istefada olan Hərbi Komissarların şəxsiyyət vəsiqələrini burada yoxlayın: 

3.b) Bütün Təqaüddə olan Hərbi Komissarların şəxsiyyət vəsiqələrini burada yoxlayın: 

3.c) Bütün istefada olan Hərbi Təlimçiləri yoxlayın  ID Burada: 

3.d) Bütün istefada olan Hərbi Silah Mütəxəssilərini yoxlayın  ID Burada: 

3.e) Bütün IMO Zabitlərini yoxlayın  ID Burada: 

3.f) Bütün IMO R&D (Tədqiqat və İnkişaf) Məmurlarını yoxlayın  ID Burada: 

3.g) Bütün IMO Hərbi Rifah Zabitlərini yoxlayın  ID Burada: 

3.h) Bütün IMO Xarici Əlaqələr Məmurlarını yoxlayın  ID Burada: 

3.i) Bütün IMO Atıcılıq Klubunun İdarəetmə Zabitlərini yoxlayın  ID Burada: 

3.j) Bütün IMO Silah İcazəsi Məmurlarını yoxlayın  ID Burada: 

3.k) Bütün IMO Döyüş Klubunun İdarəetmə Zabitlərini yoxlayın  ID Burada: 

3.l) Bütün IMO Kvalifikasiyalı Atıcı Zabitlərini yoxlayın  ID Burada: 

3.m) Bütün IMO Rifah Kadetlərinin ID-lərini burada yoxlayın: 

3.n) Bütün IMO Döyüş Sənəti Mütəxəssislərinin ID-lərini Buradan yoxlayın: 

3.o) Bütün IMO Fitness Təlimatçılarının ID-lərini Buradan yoxlayın: 

3.p) Bütün IMO Yardım Məmurunun ID-lərini Burada yoxlayın: 

3.q) Bütün IMO İdman Təlimatçısının İD-lərini burada yoxlayın: 

*CRO RECORD / MİLLİ HÖKUMƏT QEYDİ
BMT  HƏRBİ ORQANLAR DÜNYASI HQ, İRELANDİYA

1) Müəssisə Adı:  Beynəlxalq Hərbi Komissiya - IMC Global; 

  *Ticarət Adı:  Dünya Hərbi Komissiyası - WMC;
2) Müəssisə Adı:  Beynəlxalq Hərbi Şura - IMC;  

   *Ticarət Adı:  IMC GLOBAL;
3) Müəssisə Adı:  Beynəlxalq Hərbi Təşkilatı - IMO ;  

   *Ticarət Adı:  Ümumdünya Hərbi Təşkilatı - WMO ;
bottom of page