top of page

TWLF IGO BAYRAĞI

TWLF BAYRAĞI  S~IGO' (DÜNYA LİDERLƏRİ FORUMU ~~ SUVEREN HÖKUMƏTARASI HÖKUMƏT ARALIĞI TƏŞKİLAT), DÜNYA HQ, İRLANDİYA YALNIZ DÜNYA ÜÇÜNCÜ İKİ İGO SƏFİRLİKLƏRİ VƏ ŞİLALLARI TARAFINDAN İSTİFADƏ EDİLƏ BİLƏR. LOGO və ya BAYRAĞIMIZDAN HƏR NÖRDƏ SUİ-İSTİFADƏ QANUNİ CƏZALIDIR, ÇÜNKİ BİZ DÜNYA ÜZRƏ HÖKMƏT QEYDLƏRİ OLAN BEYNƏLXALQ MÜQAVİLƏ TƏŞKİLATIYIQ; HƏMÇİNİN TWLF IGO MÜTLƏQ MONARXİYA HÖKUMƏTİNİN PARÇASI KİMİ FƏALİYYƏT EDİR  ƏMƏKDƏ ADDƏR UN IGO-nu (BMT-nin Hökümətlərarası Təşkilatını) TƏMSİL EDƏN VƏ HƏMÇİNDƏ DÜNYA ÜZRƏ ÜZRƏ BİR ÇOX YÜKSƏK ƏSQİ KRAL EVLƏRİNİN ƏLAQƏLƏRİ İLƏ FƏALİYYƏT EDƏN KRALLAR KRALI.

BİZ DÜNYA ÜZRƏ BÜTÜN HÜQUQİ HÖKUMƏT NÖVLƏRİNƏ SAHİB OLAN və HƏMÇİN DÜNYADA YENİ LİDER KİMİ FƏALİYYƏT ETMƏK STATUSUNA SAHİB OLAN TƏK APARACI SUVEREN BEYNƏLXALQ MONARXİYA HÖKUMƏT TƏŞKİLATIYIQ; 
BUNA GÖRƏ SƏKİLƏTLİ BİRLİKDƏNİN İXTİSAS EDİLMİŞ AGENTLİYİ KİMİ FƏALİYYƏT EDİR.

bottom of page