top of page

BİRLİK ÖLKƏLƏRİ

Birlik Höküməti / GOV IUKAC  HÜQUQİ SƏKİYYƏT İLƏ  VƏ ''DÜNYA LİDERLƏRİ FORUMU / TWLF SUVEREN IGO'' BİRGƏ SƏYLƏRİ BİRLİK ÖLKƏLƏRİNİN UNSDG-lərə və TQDK-nın TQDK-nın İSLAHALARINA DƏSTƏK OLMALARINI YAXŞI EDƏCƏK.  BUNA GÖRƏ BİRLİK ÖLKƏLƏRİ DÜNYA LİDERLƏRİ FORUMU ÜÇÜN İLK PRİORİTETDİR, KİMİ BİZ HAM BİRLİK YOLU İLƏ İŞLƏYİRİK BU YOLDA BİRLİKDƏ BİRLİKDƏ SÜLH VƏ RİFƏNLƏR NƏGƏR GƏLƏKLƏR ÜÇÜN TƏMİN EDİLƏ BİLƏR.

MÜDDƏT BİRLİK ÖLKƏLƏRİ

BİRLİK ÖLKƏLƏRİNİN SİYAHISI:  

Əlli üç (53) ölkə Birliyin üzvüdür. Ölkələrimiz Afrika, Asiya, Amerika, Avropa və Sakit okean hövzəsini əhatə edir və müxtəlifdir – onlar dünyanın ən böyük, ən kiçik, ən zəngin və ən kasıb ölkələri arasındadır. Üzvlərimizdən otuz biri kiçik dövlətlər kimi təsnif edilir - əhalisinin sayı 1,5 milyon nəfər və ya daha az olan ölkələr və onlarla oxşar xüsusiyyətləri paylaşan daha böyük üzv dövlətlər.

 

AFRİKA:

 

 

ASİYA:

 

KARRIB VƏ AMERİKA:

 

 

AVROPA:

 

 

SAKİFİK:

*VISIT ~''FEDERAL GOVT OF COMMONWEALTH''~ WEBSITE FOR MORE DETAILS : 

Commonwealth Have Mainly 53 Member States ; However , all other nations  fall under 4 Main Empires of ~ ''Federal Government Of Commonwealth '' which are also collectively known as  ~ ' Absolute Monarchy Colonial Empire ' :   

                   https://en.wikipedia.org/wiki/Colonial_empire ;
bottom of page