top of page

Beynəlxalq Seçki Müşahidələri

2012 ~ 2021 ARASINDA DÜNYA LİDERLƏRİ FORUMU / TWLF SUVEREN IGO ~ LEADING UN IGO (HÖKUMƏTARASI HÖKUMƏT TƏŞKİLATLARI),
WORLD HQ, İRELANDİYA HƏKİMİYYƏTLİ NÜMAYƏTLƏRİ VƏ RƏSMİ OLARAQ SÜKKƏTLİ FƏALLAR TWLLDIRLANDIYA HƏKİMİYYƏTİNİN RƏSMİ TƏLİMATLARI ÜZRƏ DÜNYA ÜZRƏ BEYNƏLXALQ SEÇKİ MÜŞAHİDƏÇİSİ KİMİ SEÇKİLƏRİ MÜŞAHİDƏ EDİB
  DÜNYADA MÜXTƏLİF QİTƏLƏR.

2021-ci ilin NOYABR AYINA BÜTÜN QİTƏLƏRDƏ SEÇKİLƏRİ ARTIQ RƏSMİ OLARAQ MÜŞAHİDƏ ETMİŞİK BİZİM ŞƏRƏFİMİZ VƏ İSTİYYƏTİMİZDİR.

2021-ci ilin SENTYABR AYINDAN BİZ BİR ÇOX ÖLKƏLƏRDƏ MÜXTƏLİF YERLİ VƏ MİLLİ SEÇKİLƏRİ MÜŞAHİDƏ ETDİK: ASİYA, AVROPA VƏ AMERİKA;
 

ONLARININ ARASINDA: BANQLADEŞ, HİNDİSTAN, İRELANDİYA, ABŞ VƏ S. DİQQƏTLİ;
 

2021-ci il, NOYABRIN İLK HƏFTƏSİ AFRİKADA (Cənubi AFRİKA) YERLİ SEÇKİLƏRİ/BƏLƏDƏ SEÇKİLƏRİNİ MÜŞAHİDƏ ETMƏYİ BİTİRDİK.
 
ÇOXLU KOMANDA LİDERLƏRİ (7) VƏ ONLARIN KOMANDALARINA SƏHİT VERİLİB.
  SEÇKİLƏRİ BİRBAŞA VƏ DOLAYI İŞTİRAK İLƏ MÜŞAHİDƏ EDİN VƏ KOMANDA LİDERLƏRİ AFRİKANIN MÜXTƏLİF ÖLKƏLƏRİNDƏNDİR.18 NOYABR, 2021 ÜMUMİ SEÇKİYİ MÜŞAHİDƏ ETMƏYİ BİTİRDİK
 
OKEANİYA QİTƏSİNDƏ (TONQAN ÜMUMİ SEÇKİSİ, 2021) ;
 
MÜXTƏLİF QİTƏLƏRDƏN OLAN 6 ŞƏXS VƏ ONLARIN MÜVAFİQ KOMANDALARINA TWLF IGO (LEADING UN IGO) tərəfindən səlahiyyət verildiyi yer
'TONQA KRALLIĞINDA'~ ÖLKƏSİNDƏ ƏDALƏTLİ SEÇKİLƏRİN KEÇİRİLMƏSİ ÜÇÜN SEÇKİLƏRİ BİRBAŞA VƏ DOLAYI MÜŞAHİDƏ ETMƏK.
 


BÜTÜN SEÇKİ MÜŞAHİDƏ HESABATLARININ TƏRİBİ GƏLƏCƏKDƏ BÜTÜN ƏHƏMİYYƏTLİ DÖVLƏT ORQANLARI ÜÇÜN MÜMKÜN OLACAQ VƏ BİZ HƏMÇİNDƏ BUNU MÜTLƏQ ŞƏFFAFLIQLA QEYD TUTMAQ MƏQSƏDİMİZ ÜÇÜN EDİRİK.
 

TWLF IGO ADDALI VƏ ŞƏFFAF FƏALİYYƏTLƏRƏ İNANIR VƏ BİZ HƏQİQƏTİ TƏMSİL EDİRİK. BİR BİRİNCİ BİR BAĞLI QƏRARLARA QARŞIYıq, İSTƏR BİR BM HQS, BMT Agentliklərindən, BEYNƏLXALQ TƏŞKİLATLARDAN, VƏTƏNDAŞ CƏMİYYƏTLƏRİNDƏN VƏ HƏR HANSI HÖKUMƏT/HÖKUMƏT DEPORATİYİNİN QƏRARLARI. BİZ HƏYATIN BÜTÜN Aspektləri ilə bağlı ƏDALƏTLİ QƏRARLARA İNANIRIQ VƏ BİRBİR SƏYLƏRƏ DÜNYANIN DAHA YAXŞI YERƏ ÇEVİRİLMƏSİ ÜÇÜN QLOBAL MƏQSƏDLƏRİ (UNSDGs) DƏSTƏKLƏMƏYƏ TAM SAHƏLİYİK.
~'LİDER UN IGO / BEYNƏLXALQ ÇƏTİR IGO MÜƏKSİYYƏSİ KİMİ'
SUVEREN MONARXİYA HÖKUMƏTİNİN BİR PARÇASI OLAN BİZ DÜNYADA NÜMUNƏ OLMAĞA 100% ÖDƏLİYİK DÖVLƏT VƏ ÖZƏL SEKTORU BÜTÜN MİLLƏTLƏR VƏ GƏLƏCƏK NƏSİLLƏR ÜÇÜN YAXŞI EDİLMƏK ÜÇÜN.

ŞƏX XƏBƏRLƏRDİR İKİ SUVEREN İGO (HÖKUMƏT ARASI HÖKUMƏT TƏŞKİLATI) Aparıcı BMT İGO BİR MİLƏ DAŞINA NİL OLMUŞDUR VƏ BİZ İNDİ DEYƏ BİLƏRİK ki, BÜTÜN SEÇKİLƏRİ BÜTÜN SEÇKİLƏRİ RƏSMİ OLARAQ MÜŞAHİDƏ ETDİK. MÜXTƏLİF DÖVLƏT ORQANLARINDA ŞƏFFAFLIQ VƏ YOXLAMA MƏQSƏDİ ÜÇÜN BUNUN QEYDİ VAR.

Ancaq 2030-cu ilə qədər dünya miqyasında bütün qitələrdə seçkiləri müşahidə etmək üçün dünya miqyasında bütün qitələrdə aparıcı bir agentlik / suveren İGO qurumu və aparıcı beynəlxalq bir çətir təşkilatı olaraq, mütləq monarxiya hökuməti adından ~ 'padşahlar padşahı ' KRAL ƏLAVƏLƏRİ, LİDERLƏR, SOSİAL İŞÇİLƏR VƏ BEYNƏLXALQ FƏALLARLA. 

bottom of page