top of page

TWLF DAC VASİTƏSİNƏ İNVİYASİYA EDİN

Ümumdünya Maraqlanan Gələcək İnvestorlarına -TWLF DAC, WORLD HQ, İRELANDİYA vasitəsilə ~ TWLF IGO Layihələrinə investisiya qoymağa icazə veriləcək.

*Müəssisənin Adı : TWLF ŞİRKƏTİ SƏHMLƏR İLƏ MƏHDUDDUR

*Digər Ticarət Adı: TWLF DAC; 

DAC TƏYİN OLUNMUŞ FƏALİYYƏT ŞİRKƏTİNƏ BAĞLIDIR.

*~TWLF DAC, WORLD HQ, İRELANDİYYƏNİN E-MAİL ÜNVANI:
  twlf.dac@gmail.com

TWLF DAC CRO REKORDU, DÜNYA HQ, İRELANDİYA 

bottom of page