top of page

hüquqi qaydalar v qeyri-hüquqi qaydalar

           

        qanunlara ehtiyac var 

Qaydalar davranışımıza rəhbərlik edən prinsiplərdir. Onlar əldə edə bilərlər  onların səlahiyyətləri qanundan (parlament və ya məhkəmələr tərəfindən verilir) və ya təşkilat və ya mədəni gözləntilər. Hüquqi qaydalar hamıya şamil edilir və dövlət onların tətbiqi mexanizmini təmin edir. Qeyri-qanuni qaydalar, bir təşkilat tərəfindən qəbul edildikdə, yalnız həmin təşkilat daxilindəki insanlara şamil edilir. Cəmiyyət öz mediası və ayrı-ayrı insanların davranışları vasitəsilə mədəni normaları tətbiq edə bilər.

bottom of page