top of page

 *BMT-nin HÜQUQ MÜHAFİZƏ ORQANLARI 

Aşağıdakı Beynəlxalq Hüquq Mühafizə Orqanları daha yaxşı hesabatlılığı və bütün qitələrdə UNSDG-ləri dəstəkləmək üçün daha yaxşı Beynəlxalq Hüquq Mühafizəsini təmin etmək üçün birbaşa BMT-nin Aparıcı IGO ~TWLF IGO və BMT Mərkəzi Komandanlığı (UNNSC), BMT-nin Ümumdünya Qərargahı, İrlandiya altında fəaliyyət göstərəcəklər. daha çox ehtiyat polis qüvvələri yaratmaq. 

1) Beynəlxalq Polis Şurası (IPC)/ IPC GLOBAL:
2) Beynəlxalq Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Bürosu (IACB)
bottom of page