top of page

GÖRÜŞ ~SOSİAL İŞÇİLƏR VƏ QANUNVERİCİLƏR

Onillik ərzində ~ DÜNYA LİDERLƏRİNİN FORUMU / TWLF SUVEREN IGO (HÖKMƏTlərarası HÖKUMƏT TƏŞKİLATI) VƏ BİZİM YARDIMCI TƏŞKİLATLARIMIZ  VƏ ŞƏBƏKƏ ÜZVLƏRİ  VƏ   TWLF IGO GENEL QUBERNOR  ÇOXLARI TANIŞMAQ ŞANSINIZ VAR  VƏTƏNDAŞ CƏMİYYƏTİNİN İCTİMAİ İclası və TƏDBİRLƏRİ, KAMPANİYALAR, SERGİLƏR ZAMANI SOSİAL İŞÇİLƏR VƏ QANUNVERİCİLƏR  BİRBAŞA VƏ DOLAYI  MÜXTƏLİF ŞƏHƏRLƏRİNDƏ  DÜNYA.  ÇALIŞDIQ  ƏLAVƏ EDƏ BİLDİYİMİZ BİR NEÇƏ ŞƏKİLİ TƏRƏB EDİN  İCTİMAİ BAXIŞ ÜÇÜN AŞAĞIDA. GƏLƏCƏKDƏ BİZ SOSİAL İŞÇİLƏR VƏ QANUNVERİCİLƏR İLƏ GÖRÜŞMƏYƏ DAVAM EDƏCƏK VƏ DAHA DƏĞRİ MƏLUMAT VƏ ŞƏFFAFLIQ MƏQSƏDİ ÜÇÜN GƏLƏCƏK GÖRÜŞLƏRİMİZİN QEYDLƏRİNİ İZLƏYƏCƏK.

bottom of page