top of page

TWLF IGO  ~ İŞ HUB

''TWLF IGO JOBS HUB'' OLACAQ  BÜTÜN ''GƏLƏCƏK İŞ AXTARANLARIN'' TƏHSİLİNDƏN, TƏHSİLLƏRİNDƏN, TƏHSİLLƏRİNDƏN, İXTİSADƏLƏRİNDƏN ASLI DÖVLƏT VƏ ÖZƏL SEKTORUN İŞ TƏKLİFLƏRİ İLƏ YENİ İSTİQAMƏT VƏ YENİ FÜRSƏT ALDA BİLƏCƏK HƏR ÖLKƏDƏ ' 'Bir Pəncərə'' EKSPERTİZASYA VƏ MARAQ SAHƏSİ. 

'' DÜNYA LİDERLƏRİ FORUMU /TWLF IGO VƏ TWLF IGO YARDIMCI TƏŞKİLATLARI VƏ TWLF IGO DƏSTƏKLƏRİNDƏN TƏKLİF EDİLƏN GƏLƏCƏK İŞLƏRİNDƏN BAŞQA; 

TWLF IGO DÖVLƏT VƏ ÖZƏL SEKTOR İLƏ DÖVLƏT VƏ ÖZƏL SEKTOR İLƏ YAXIN İŞLƏMƏK ÜÇÜN İŞVERƏNLƏRƏ VƏ İŞÇİLƏRƏ MİLLİ VƏ BEYNƏLXALQ SƏVİYYƏDƏ MÜMKÜN MÜMKÜN EN YAXŞI VASİTƏLƏRİ TƏKLİF EDƏCƏK. BU DÜNYA ÜÇÜNCƏ UNSDG PLANLARINA DAHA YAXŞI DƏSTƏK OLACAQ.

*Rəsmi E-poçt Ünvanı  TWLF IGO JOBS HUB, World HQ, İrlandiya: jobshub.twlfigo@gmail.com

*GƏLƏCƏKDƏ  İSTƏNİLƏN ÖLKƏDƏ ''TWLF IGO İŞ HUB'' GƏLƏCƏK FİLİALLARIMIZI ZİYARƏT ETMƏSİZƏSİZ, ÜMUMİYYƏTDƏ BİR ÖLKƏDƏ ƏSAS 3 NÖVLƏRİ MƏLUMATLARLA ƏMƏK EDƏCƏKSİNİZ:

1) İŞ KOORDİNATÖRÜ

2) İŞ MENECERLƏRİ

3) DƏSTƏK İŞLƏRİ

2023-CÜ İLİN EN DİNƏ GƏRƏK
  '' TWLF IGO İŞ HUB'' BİZ QLOBAL ÜZRƏ BÜTÜN ÖLKƏLƏRDƏ AÇMAQ MƏQSƏDİMİZ. 

BU İŞ PLANI FƏALİYYƏT EDƏCƏK
  QLOBAL ÜZRƏ ƏSAS BİRLEŞMİŞ MƏRKƏZİ QARBANLIĞININ/UNNSC (BMT-nin YENİ TƏHLÜKƏSİZLİK ŞURASI), BMT DÜNYA HQ , İRLANDİYA
 

bottom of page