top of page

Planet Earth Krallığı / KOPE

*Kingdom Of Planet Earth ~Facebook Səhifəsi:  

https://www.facebook.com/KingdomOfPlanetEarth

*KOPE ~Rəsmi E-poçt ünvanı: kingdomofplanetearth@gmail.com

*Hazırda '' KOPE '' nəzdində fəaliyyət göstərən 4 Fəal Geo-Siyasi Birlik  .

*İrlandiyada MONARXLARLA BAĞLI OLAN 4 GEO-SİYASİ BİRLİK HÜQUQİ ŞƏXSİYYƏTİ VAR Kral Evi : '' İmperator Sülh Evi / Ticarət Adı : Kral Kral Evi ''

Həmin Suveren Kral Evi ~ Mütləq Monarxiya Hökumətini təmsil edir.

          *Milli Hökumət Rekordu ~

      KOPE (Yer Planetinin Krallığı),

              World HQ, İrlandiya

*CRA QEYDİ:

*CRO REKORD: 

* ƏLAVƏ MƏLUMAT ÜÇÜN. 'KOPE' HAQQINDA (PLANET YER KRALLIĞI)
~BİZ
  SİZİ AŞAĞIDAKİ LİNKƏ DAXİL OLUN:  

      https://www.theworldleadersforum.international/other-empires-of-kope

         ''KOPE DÖVLƏT SİYASƏTİ (ALLAHIN İLAHİ SALATLIĞININ DÖVLƏT SİYASƏTİ) ''

UCA YARADAN ALLAH SIRLI YOLLAR İŞLƏR, O, SEÇİLDİLƏRİ VƏ NUR DAŞIYICILARI İLƏ İŞLƏR. BİZ BİLİRİK ~'ÇOXU DEYİL, AMMA AZ SEÇİLİR', İNSANLIQ VƏ ALLAHLARIN YARADILIŞINA XİDMƏT ETMƏK ÜÇÜN MÜXTƏLİF DƏFƏLƏRDƏ YER ÜZƏRİNDƏ İLAHİ MƏQSƏDLƏR ÜÇÜN ƏHƏMİYYƏTLİ ROLLARI/MISSIYALARI YERİNƏ EDƏNLƏR.
ALLAHLARIN YARADILIŞINDA BİZ HAMAMIZ VAHİB ROLLARI OYNAYIRIZ; BƏZİ BƏZİLƏR YÜKSƏRİLİR VƏ SEÇİLİR, ALLAHLARIN MƏLƏKLƏRİ, MƏLƏK VARLIQLARI VƏ YER ÜZÜNÜN BÖYÜK LİDERLƏRİ TARAFINDAN DƏSTƏK EDİLƏNLƏR VƏ ONLAR NÜMUNƏ VERİLƏN VƏ BUNA GÖRƏ BÖYÜKLƏRDƏN YAXŞI İŞLƏNMƏLƏRİN DAĞILARI ARASINDA FONKSİYA EDİRLƏR.


' KOPE' 'UCA YARADAN ALLAHIN İLAHİ SALATLIĞINI TƏMSİL EDİR ; Kainatın ilk növbədə və bütün hökumətləri, liderləri və mülki qərarları təşviq etmək və pis ideologiyaları və xalqların hüquqlarının qorunması və pisliklərin qorunması və təşviq edildiyi yerdəki ildəki ilahi bir səltənət deməkdir YÜKSƏK YERLƏRDƏ YAXŞI- YAXŞI LƏĞV EDİLİR VƏ TƏCRÜBƏDƏ ƏDALƏTLİ ƏDALƏT VƏ BƏRABƏRLİK, BÜTÜN MİLLƏTLƏRİN ÜMİQ MƏNƏFƏLƏRİNƏ XİDMƏT EDƏN ƏSAS DİNİ İDEOLOGİYALAR TƏBLİĞ EDİLİR  VƏ KAİNATIN YARADANININ BÖYÜKLÜĞÜ YALNIZ SÖZLƏ DEYİL, Ürəklə Etiraf Edilir. VƏ İNSANLAR BİR-BİRİNƏ DAHA YARDIMCI OLUR VƏ GƏLƏCƏK NƏSİL HƏQİQƏTİ ÖYRƏNMƏYƏ VƏ DƏKLƏMƏYƏ TƏHVİL EDİLİR.


1) ALLAHIN SALLIQLIĞINDA ~ MÜHARİBƏ VƏ MÜQİQİBƏ ƏVZƏ DAHA DAHA DİPLOMATİYA, DANİŞİKLƏR VƏ ANLAŞMA YARATILACAQ;

2) ALLAHIN SALATLIĞINDA~ HƏR KƏS BİR-BİRİNƏ QARŞILIQLI HÖRMƏT OLMALIDIR ;

3) ALLAHIN SALATLIĞINDA~ İNSANLAR AİLƏ DƏYƏRLƏRİNİ QAYTARMALIDIR;

4) ALLAHIN SALATLIĞINDA ~ İNSANLAR HƏR KƏSİN ALLAHIN İLAHİ KOSMOSUNDA YERİNİN VAR OLDUĞUNU DƏRƏK EDİN VƏ BİR-BİRİNİN ROL VƏ MƏSULİYYƏTLƏRİNİ ANLAMALIDIR və ona uyğun olaraq hərəkət etməlidir;

5) ALLAHIN SALLIQLIĞINDA ~ HEÇ BİR DÖVLƏT MƏLUMATLARI VƏ HAKİMİYYƏTLƏR ARTIQ XALQIN HÜQUQLARINI POZULMAZ; 

6) ALLAHIN SALATLIĞINDA~ HAKİMİYYƏTLƏR DAHA MƏSULİYYƏTLİ HƏRƏKƏT EDİLMƏLİDİR ; 

7) ALLAHIN SALATLIĞINDA~ BAŞQALARINA DAHA ÇOX QAYĞILIQ TƏCRÜBƏDƏ OLMALIDIR; 

8) ALLAHIN SALATLIĞINDA~ İNSANLAR YALNIZCA PUL VƏ MADDİ ŞEYLƏRƏ ŞƏHHƏT VƏ YA SEVGİ DEYİL, DAHA DAHA HƏQİQİ SEVGİ YAŞAMALIDIR; 

9) ALLAHIN SALATLIĞINDA~ İNSANLAR DAHA XEYRİYYƏTLİ OLMALIDIR; 

10) ALLAHIN SALLIQLIĞINDA~ HÖKUMƏTLƏR VƏTƏNDAŞLARIN LİBERAL ŞƏKİYYƏTİNƏ HÖRMƏT EDİLMƏLİ VƏ BÜTÜN VƏTƏNDAŞLAR QANUNA TABİYƏTLİ VƏTƏNDAŞ OLMALIDIR; 

11) ALLAHIN NÖVLƏTİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ ~ İLAHİ QANUNLAR DA TƏCRÜBƏDƏ DAHA DAHA ÇOX OLMALIDIR VƏ QANUNLARA BÜTÜN MİLLƏTLƏR TƏRƏFİNDƏN HÖRMƏT EDİLMALIDIR;

12) ALLAHIN SALLIQLIĞINDA ~ ÖLÜM CƏZASI VƏ ƏL KƏSİM VƏ BAŞ KESME KİMİ SƏTƏK CƏZA LƏĞV EDİLMƏLİ VƏ ALTERNATİF CƏZA NÖVLƏRİ İLƏ ƏVZƏ EDİLMƏLİDİR; 

13) ALLAHIN SALLIQLIĞINDA ~ NÜVƏ MÜHARİBƏLƏRİ KİMİ KÜTƏLƏLƏRİ QIRĞIQ MÜHARİBƏSİ LƏĞV EDİLMƏLİ, ƏKSİNƏ BÜTÜN MİLLƏTLƏR ÜÇÜN MÜQİQƏTİN HƏLLİ ÜÇÜN ALTERNATİV HƏLL YOLLARI TEŞVİK EDİLMALIDIR;

14) ALLAHIN SALLIQLIĞINDA ~ HƏR KƏS YAXŞI MAAŞ ALMALIDIR Kİ, KORRUPSİYONLA MAŞQUL OLMADAN XOŞBƏXT YAŞAMASINLAR ; 

15) ALLAHIN SALATLIĞINDA~ BÜTÜN VƏTƏNDAŞLAR HƏYATLARINDA SEVİNCİLİK TAPA BİLMƏSİ ÜÇÜN BÖYÜK VƏTƏNDAŞLIQ OBYEKTLƏRİNDƏN HƏDVƏT OLMALIDIR; 

16) ALLAHIN SALATLIĞINDA~ HÖKMƏTLƏR VƏTƏNDAŞLARA DAHA YARDIMCI OLMALIDIR; 

17) ALLAHIN SALATLIĞINDA~ SÖZ AZADLIĞINA HÖRMƏT OLMALIDIR ; 

18) ALLAHIN SALLIQLIĞINDA~ NİFRƏT NİTİŞİ, İRQÇİLİK, AYRI-SINIMLAR İSLAMOFOBİYA, KSENOFOBİYA VƏ S. SƏHVƏLƏRDƏN ALINMALIDIR; 

19) ALLAHIN SALATLIĞINDA~ MIQRANTLARIN HAQQLARI MÜDAFİƏ OLUNMALIDIR; 

20) ALLAHIN SALLIQLIĞINDA~ KİMSƏ MÜƏYYƏN ÖLKƏNİN VƏTƏNDAŞI OLDUKDAN BİRDƏ ONLARIN VƏTƏNDAŞLIQ HÜQUQLARI HÖKUMƏT TƏRƏFİNDƏN QORUNMALIDIR VƏ OLAR CİNAYƏT TÖRDÜRƏSƏ, ALTERNATİV CƏZA EDİLMƏLİDİR; 

21) ALLAHIN SALLIQLIĞINDA~ QONŞU HAQQLARI TƏŞVİL EDİLMƏLİDİR; 

22) ALLAHIN SALLIQLIĞINDA~ BÜTÜN ƏLİL, YETİM VƏ BOŞANLAR VƏ BOŞANLAR VƏ XÜSUSİ EHTİYACLARI OLAN ŞƏXSLƏR & ÇƏTİNLİKLƏRƏ YAXŞI DƏSTƏK OLMALIDIR ; 

23) ALLAHIN SALLIQLIĞINDA ~ DÜZGÜN ŞİKAYƏT MEXANİZMİ FƏALİYYƏTLİ OLMALIDIR VƏ HÖKMƏTLER HƏR ŞİKAYƏTƏ CİDDİ GÖNDƏRİLMƏLİ VƏ HƏR KƏSİN MƏSƏLƏ EDİLMƏSİ SİYASƏTİNİ VƏ MƏSULİYYƏTLƏNİ MÜQAVİLƏTƏ DÜZGÜN HESABAT VERMƏLİDİR; 

24) ALLAHIN SALLIQLIĞINDA ~ HƏR KƏS TƏMİZ SU, ƏSAL QİDA, TƏMİZ MEYVƏ/TƏRBƏZƏ/QİDALARDAN HƏDVƏT EDİLMƏLİ, QARŞIQ VƏ YA ÇİRKLƏMİŞ QİDALAR VƏ İNSANLARIN SAĞLAMLIĞI QİDALARI OLMALIDIR; 

25) ALLAHIN SALLIQLIĞINDA~ HEÇ BİR PİS VƏ ZƏHƏRLİ TƏBAB / PİS TƏBBİ SİYASƏT TƏVVİL ETMƏLİ OLMALIDIR VƏ İCTİMAİ SAĞLAMLIQ MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏTİN ƏSAS PRİORİTETİ OLMALIDIR; 

26) ALLAHIN SALLIQLIĞINDA~ HEÇ KİM BAŞQALARINI TƏHVƏT ETMƏMƏLİ VƏ HEÇ KİM BAŞQALARINI XƏBƏRLƏMƏLƏMƏLİ VƏ HEÇ KİM BAŞQALARINI BAŞAĞILARINI QOYMAMALIDIR VƏ HEÇ KİM BAŞQALARINI ALÇIRMAMALIDIR VƏ HEÇ KİM KİMSƏ BAŞQALARINI TƏRƏF ETMƏMƏLİDİR.  ŞƏXSİ GÜCÜ, VƏZİFƏSİ VƏ YA SƏVVƏTİNƏ GÖRƏ BAŞQALARI ilə; 

27) ALLAHIN SALLIQLIĞINDA~ VALİDEYNLƏR ÖZ UŞAQLARINA VƏ ONLARIN TƏRBİYYƏLƏRİNƏ QARŞI DAHA MƏSULİYYƏT OLMALIDIR; 

28) ALLAHIN SALATLIĞINDA~ QOXUMLAR DİGƏR QOXUMLARA QARŞI DAHA SƏHƏMƏTLİ OLMALIDIR ; 

29) ALLAHIN SALLIQLIĞINDA~ HEÇ BİR DOSTLAR BAŞQA DOSTLARI BİÇƏKLƏMƏLİDİR  BAŞQALARI ÜÇÜN PROBLEMİN DEYİL HƏLLİNİN PARÇASI OLUN ; 

30) ALLAHIN SALATLIĞINDA ~ HEÇ KİM SADƏCƏ İSTİFADƏ EDİLMƏLİ VƏ SUİ-İŞİDƏLƏMƏLİDİR ; 

31) ALLAHIN SALLIQLIĞINDA ~ AİLƏ ÜZVLƏRİ XOŞBƏXTLİYİ YAYMAQ ÜÇÜN MÜMKÜN QADAR BİR-BİRLƏRİNƏ DAHA YAXŞI YAXŞI OLMALIDIR ; 

32) ALLAHIN SALLIQLIĞINDA ~ BİZ HAMIMIZ XOŞBƏXT CƏMİYYƏTİ GÖRMƏK ÜÇÜN XALQLARIN ƏKSƏRİYYƏTİNİN ÇOX XOŞBƏXT OLMASINA ÇALIŞMALIQ; 

33) ALLAHIN SALLIQLIĞI İLƏ~ BÜTÜN ŞƏRLİKLƏRİN KÖKLƏRİ YAVAŞ-YADAŞ KÖK EDİLMƏLİ VƏ MİLLƏTLƏR BİR-BİRİNİN RAHATLIĞI ÜÇÜN DAHA YAXŞILIĞI QƏBUL ETMƏLİDİR ; 

34) ALLAHIN SALLIQLIĞINDA~ BİZ MÜMKÜN BİLDİYİ KADAR BAŞQALARINA DAHA YAXŞI OLMAĞA ÇALIŞMALIQ; 

35) ALLAHIN SALATLIĞINDA ~ HEYVAN HÜQUQLARINA HƏMÇİN DA MÜMKÜN OLARAQ DÖVLƏT HÜQUQLARI VƏ İCMALAR TARAFINDAN DAHA ÇOX NİHAƏ OLUNMALIDIR; 

36) ALLAHIN SALATLIĞINDA~ DİN FƏRQLİLİKLƏRƏ HÖRMƏT OLUNMALIDIR ; 

37) ALLAHIN SALATLIĞINDA ~ HEÇ KİM DİNİ İMANINI BAŞQALARI ÜZRƏ ZORLAMAYIN; HƏR KƏSİN ÖZ İNANINI VƏ DİNİNİ YAYIRMAQ HAQQINA VAR AMA MƏBİZLƏRƏ RAZI OLSUNLARSA ÜRƏKDƏN QƏBUL ETMƏK BAŞQALARINA İLƏ OLACAQ, AMMA BUNDAN BAŞQA BAŞQA HƏKMƏSİNİ MƏCBUR ETMƏMƏLİDİR; 

38) ALLAHIN SALLIQLIĞINDA~ DİNİ AZLIQLARIN HÜQUQLARI HƏR ÖLKƏTDƏ MÜDAFİƏ OLUNMALIDIR; 

39) ALLAHIN SALLIQLIĞINDA~ BİZ MƏDƏNİ FƏRQLİLİKLƏRİ QİYMƏT VERMƏYƏ ÇALIŞMALIQ DEYİL, MƏDƏNİ FƏRQLİLİKLƏRİN 7 RƏNG RƏNG KİMİDİR.  MÜXTƏLİFLİK GƏTİRİR  ; 

40) ALLAHIN SALLIQLIĞINDA ~ ORDU, POLİS, HƏRBİ VƏ YA KƏŞFİYAT ORQANLARI VƏ SİLAHLI QÜVVƏLƏR QANUNLARA VƏ YAŞAM HÜQUQLARINA DAHA HÖRMƏTLİ OLMALIDIR; ÇÜNKİ HƏR RUHUN BİR RUH SƏYAHƏTİ VƏ KÖNÜL BİRLİKLƏRİ VAR VƏ RUHUMUZ HƏYATLA ÖLÜM ARASINDA FƏRQ EDƏN ALLAHIN İLAHİ BİR NEMLƏTİDİR ; 

41) ALLAHIN SALATLIĞINDA ~ DÖVLƏTLƏR BAŞQALARININ LƏYƏQİNİN QORUNMASI ÜÇÜN SƏY EDİLMƏLİ VƏ İNSANLAR ƏDALƏTLİ QİYMƏTLƏRƏ ƏSASINDA LAYIK OLDUĞU ŞƏRƏFİ ALMALIDIR; 

42) ALLAHIN SALLIQLIĞINDA~ BAŞQALARINA QARŞI HİSTLƏR, PROPAQANDA VƏ KÖLGƏ QADAĞANI, SUSİYYƏTLƏR VƏ S ARTIQ TƏCRÜBƏDƏ OLMALIDIR; 

43) ALLAHIN SALLIQLIĞINDA ~ SEÇKİ PROSESİNİN GERÇEK OLDUĞU YERDƏ YALNIZ YAXŞI LİDERLƏR SEÇİLMALIDIR VƏ HƏR KƏS HƏR BİR DEKOR YOLU İLƏ DEYİL, ƏDALƏTLİ SEÇKİ PROSESİ İLƏ SEÇİLMALIDIR; 

44) ALLAHIN SALLIQLIĞINDA ~ BÜTÜN DİNİ İNSANLAR DÖVLƏT ALMALIDIR  HƏR KƏSİN SÜRÜCÜ NAMAZ QILAMASININ QORUNMASI ; 

45) ALLAHIN SALLIQLIĞINDA ~ BÜTÜN ANTİ-SOSİAL DAVRANIŞLARA DÖNÜŞ OLUNMALIDIR , BİRÇƏYƏ KÜÇÜK DEMƏLİYİK ; 

46) ALLAHIN SALLIQLIĞINDA ~ AGRESSİYA RUHUNDAN AYIRILMALI VƏ QƏZBİ İDARƏ EDİLMƏLİ VE MİLLƏTLƏR DAHA TƏZAVÜR VƏ DAHA DÜŞÜK, MƏNƏVİ VƏ SƏMİSİMİYYƏTLİ OLMALIDIR &B;

47) ALLAHIN SALLIQLIĞINDA ~ DİNİ İNSANLARIN BÜTÜN RƏHBƏRLƏRİNİN MÜBARİZƏ ÇƏKMƏMƏSİ VƏ MALİYYƏ ƏZƏRƏT ÇƏKMƏMƏSİ ÜÇÜN HÖVVƏT TƏRƏFİNDƏN ÖDƏNİLMƏLİDİR ; 

48) ALLAHIN SALLIQLIĞINDA ~ BÜTÜN MİLLƏTLƏR PULSUZ KOMUNAL XİÇƏLƏRDƏN HƏZFAT OLMALIDIR VƏ BUNLAR DÖVLƏT TARAFINDAN ÖDƏNİLMƏLİDİR  ; 

49) ALLAHIN SALATLIĞINDA ~ BÜTÜN İFRANI YOXSULLUQ ARKA ALINMALIDIR ; 

50) ALLAHIN SALLIQLIĞINDA ~ HEÇ KİM EVSİZ OLMALIDIR VƏ ÇOX DÜŞƏNLƏR ÜÇÜN KƏFƏR DÖVLƏT DƏSTƏYİ OLMALIDIR ; 

51) ALLAHIN SALLIQLIĞINDA ~ ƏRZAQ OLMADAN HEÇ KİM AÇ YATMAMALIDIR VƏ DÖVLƏT & İCTİMAİ DƏSTƏK OLMALIDIR ; 

52) ALLAHIN SALATLIĞINDA ~ BÜTÜN TƏLƏBƏLƏR ÜÇÜN HƏQİQİ TARİXİ OLAN VƏ HƏR BİR ÜST HƏQİQƏT DEYİL, TƏDRİS MATERİALLARI OLMALIDIR; 

53) ALLAHIN SALLIQLIĞINDA ~ BİZ MİLLƏTLƏRİMİZƏ DAHA AZ HAMSLI OLMAYI, HƏYATLARIMIZI VƏ BÜTÜN KİÇİK VƏ BÖYÜK XƏBƏRƏTLƏRİN QƏDRİNİ BİLMƏYİ ÖYRƏTMƏLİYİK.
VƏ BİZ UŞAQLARIMIZA HƏYATDA ALDIĞI HƏR BİR NEMLƏT/MÜKAFAT ÜÇÜN ALLAHA VƏ BAŞQALARA ŞÜKÜR ETMƏLİYİ ÖYRƏTMƏLİYİK.

54) ALLAHIN SALLIQLIĞINDA ~ BİZ BAŞQALARINA TEK OLMAYIB NECƏ XOŞBƏXT OLMAYI VƏ AZ PULLA, PUL YOXDA BELƏ XOŞBƏXT OLMAYI ÖYRƏTMƏLİYİK ; 
ÇÜNKİ NƏSİLLƏRİMİZ ÖZÜNÜ SEVGİ VƏ EGOST DAVRANIŞLARIN FƏRQİNİ ÖYRƏNDƏKDƏN DAHA DAHA SAKİT VƏ SÜRÜCÜ OLACAQ ; 

55) ALLAHIN SALLIQLIĞI DAXİLİNDƏ ~ MÜHARİBƏLƏR VƏ MƏCBURİ peyvənd KİMİ DİGƏR YOLLAR YOLUNDA ƏHALİ QAYDIRMA HÖKUMƏT TƏRƏFİNDƏN QADAĞAN OLMALIDIR; ƏKSİNƏ KİÇİK AİLƏ SİYASƏTLƏRİNİ TƏVVƏŞDİRMƏLİDİR; 

56) ALLAHIN KRALLIĞINDA ~ ƏGƏR ÖLKƏNİN ƏHALİSİNİN SıXLIĞI YÜKSƏK OLARSA FAYDASIZ YİYƏCƏLƏR KİMİ GÖRÜNMƏLİDİR ƏKSİNƏ İŞ GÜCÜ KİMİ GÖRÜNMALIDIR VƏ HÖVVƏTLƏR WORFAMİNİN YARADICILIĞI VƏ HƏLL MƏNZƏLƏRİNİN MƏLUMATLARI KİMİ GÖRMƏLİDİR. DAHA YAXŞI İMKANLAR TƏKLİF EDİLƏK MÜMKÜN ; 

57) ALLAHIN SALATLIĞINDA ~ BÜTÜN OMBUDSMANLARA HƏRBİ HƏMİYYƏTLƏR TƏRƏFİNDƏN SƏDR OLMALIDIR BELƏ İNSANLARIN ƏDALƏTLİ HESABAT VERMƏLİ OLMALIDIR VƏ OMBUDSMAN HƏR ÖLKƏLƏRDƏ FƏALİYYƏT VERMƏLİ OLMALIDIR; 

58) ALLAHIN SALLIQLIĞINDA ~ BÜTÜN İMQRASİYON, PASPORT, VƏTƏNDAŞLIQ, DEPORTAJ, VİZA MƏSƏLƏLƏRİNƏ HƏRBİ HƏMİMLƏR TƏRƏFİNDƏN NƏZARƏT EDİLMƏLİDİR; 

59) ALLAHIN SALATLIĞINDA ~ BÜTÜN MƏHKƏMƏLƏR, MİLLİ POLİS BÖLGELƏRİ  NƏZARƏT MƏQSƏDLİ HƏRBİ YENİ CCTV MÜŞAHİDƏ ALTINDA OLMALIDIR ; 

60) ALLAHIN SALLIQLIĞINDA ~ BÜTÜN DIPLOMATLARIN HUQUQLARI QORUNMALIDIR; 

61) ALLAHIN SALATLIĞINDA ~ BÜTÜN XALQLAR QANUNİ FƏALİYYƏT OLARAQ BİR-BİRİNİN PEŞƏLƏRİNƏ BƏRABƏR HÖRMƏT BİLMƏLİDİR. ÇÜNKİ BÜTÜN PEŞƏKARLAR MİLLƏTLƏR ÜÇÜN ƏHƏMİYYƏTLİ XİDMƏTLƏR VERİR ; 

YARATILIŞIN BAŞINDA UCA YARADAN ALLAH DEYİL ~ ''NUR OLSUN'' ; O ZANLIQ İÇİNƏ İŞIQ TƏQDİM ETDİ VƏ ZƏNGLƏT YOX OLDU; 
ƏSAS ZARANLIQ İŞIQIN YOXLUĞUDUR ; 
YİN VƏ YANQI ANLASAQ , GÜNDÜZ VEYA GECE ALLAHLARIN YARATILIŞINDA HƏR İKİSİNİN ÖZ VARLIĞINI ANLAYACAĞIZ ; GECƏ VAR ÇÜNKİ BİZ GÜNDÜZÜ GÖRDÜKDƏ FƏRQİ ANLIYORUZ; BENZER ŞƏRLİKLƏR OLDUĞUNDAN BİZ YAXŞILIĞIN ƏHƏMİYYƏTİNİ DƏRK EDİRİK ; ALLAH HƏR ŞEYİ BİZİM ANLAMA MƏQSƏDİMİZ ÜÇÜN YARADIR ; FƏRQİ BİLƏK KİMİ ; 

MÜQƏDDƏS QURANDA ALLAH ( ALLAH ) DEYİR - MƏN HƏR ŞEYİ CÜT YARATDIM ; 

BİR SONRA BİZ KOLLEKTİV OLARAQ DAHA YAXŞI SİYASƏTLƏRİ QƏBUL EDƏKDƏN BİZ CƏMİYYƏTİ VƏ MİLLƏTLƏRİMİZİ AYDINLAŞACAQ VƏ ZARAĞLIĞA QƏLƏB EDƏCƏYİK, ZƏNGLƏR ÜZERİNDƏ QƏLƏBƏ VƏ ZƏRƏLƏR ƏSRLƏR ÜZERİNDƏ QƏLƏBƏ OLACAQ.
~ HƏQİQƏT BÜTÜN MİLLƏTLƏRİN İSTƏYƏSİ, MƏNƏVİ YÜKLƏMƏ, ÜRƏYİN VƏ ŞƏKİLİN SAMLIĞI VƏ YENİLƏNİB İLAHİYYƏT İLƏ TƏVVİL EDİLƏCƏK, TƏVVİQ EDİLƏCƏK və DAHA ÇOX DƏRK EDİLƏCƏK. 

ÜRƏK DƏYİŞİKLİKLERİ ALLAHDAN GƏLİR ; BİZİM İŞİMİZ KOLLEKTİV OLARAQ Sınamaqdır ; 
BÖYÜK UĞUR GÖRMƏSƏK, BÖYÜK SƏYLƏRİMİZƏ BAXMASAQ, O, SƏYLƏRİMİZƏ GÖRƏ BİZİ MÜKAFAT VERƏCƏK YARADAN ALLAH OLACAQ. 
KOLLEKTİV OLARAQ BÖYÜK POZİTİV SOSİAL TRANSFORMASYON TƏQDİM EDƏCƏYİK VƏ 2050-Cİ İLİN SONUNDA Ümid edirik ki, QLOBAL BÖYÜKLÜK BÖYÜK DƏYİŞİKLƏRİ GÖRƏYƏYƏK. 

bottom of page