top of page

TWLF FONDRAIZING SƏBƏB

DÜNYA LİDERLERİ FORUMU / TWLF IGO, WORLD HQ, İRELAND 

ƏSAS OLARAQ HƏM DÖVLƏT, HƏM ÖZƏL SEKTORUN SUVEREN İGO MÜHSİSİ / BEYNƏLXALQ ÇƏTİR TƏŞKİLATI KİMİ İNKİŞAF ETMƏK ÜÇÜN ÇALIŞIR.

SOSİAL İŞLƏRİMİZİN ARASINDA TWLF IGO VƏ KÖMƏKÇİ TƏŞKİLATLARIMIZ QEYRİ-KOmmersiya XEYRİYYƏ İŞLƏRİMİZİN PARÇASI OLARAQ DÜNYA ÜÇÜNCƏ BİR ÇOX SOSİAL SƏBƏKLƏRİ DƏSTƏK ÜÇÜN FOND YAPACAQ. 

* TWLF IGO FONDRAIZING SƏBƏBİ AŞAĞIDAKİLERDİR:

1) DAŞQINLARA YARDIM  ; 

2) TAYFUN VƏ TƏBİİ FƏLAQƏLƏR ÜÇÜN RELEYF; 

3) MÜHARİBƏ BÖLGƏSİ ÜÇÜN RELEYF; 

4) nikahlara dəstək fondu; 

5) TƏHSİLƏ DƏSTƏK FONDU; / TƏHSİL QRANTI DƏSTƏKİ; 

6) YETİM UŞAQLARA DƏSTƏK FONDU; 

7) DUL QALLAR VƏ UŞAQLAR ÜÇÜN DƏSTƏK FONDU;

8) ƏLİLLƏRƏ DƏSTƏK FONDU; 

9) MALİYYƏ DƏSTƏKƏ EHTİYACI OLAN XƏSTƏKLƏRƏ FOND DƏSTƏK; 

10) HEYVANLARA DƏSTƏK FONDU; 

11) PULA EHTİYACI OLAN AĞAĞLALARA DƏSTƏK FONDU; 

12) EVSİZ İNSANLARA DƏSTƏK FONDU; 

13) İNSANLARIN Fövqəladə VƏZİYYƏTİNƏ DƏSTƏK FONDU
(Qiymətləndirməyə əsasən); 

14) LƏNGƏRİN İDARƏ EDİLMƏSİ ÜÇÜN FONDUN DƏSTƏK (PULSUZ ƏRZAQ TƏŞKİLİ) ;

15) SORĞUNLU GƏNCLƏRƏ (ÇAĞRISIZ VƏZİYYƏTDƏ KÖMƏYƏ EHTİYAC OLANLARA) DƏSTƏK FONDU;

16) TİBBİ YARDIM FONDU; 

17) XÜSUSİ EHTİYACI OLAN İNSANLARA (PSİQİ SAĞLAMLIQ MƏSƏLƏLƏRİ VƏ DİGƏR FİZİKİ PROBLEMLİ ŞƏXSLƏR, TSSB və ya QURBAN / ZƏRAVATLI HADİSƏLƏ VƏ YA MÜSTƏSNASİZ HADİSƏLƏRDƏN XİT QALANLAR);

18) YARDIMA EHTİYAC OLAN ŞƏKLƏRƏ AZAQ QAZANANLAR ÜÇÜN DƏSTƏK FONDU  ; 

19) KÖMƏK EHTİYACI OLAN ŞƏKLƏR ÜÇÜN ''HÜQUQİ YARDIM'' MƏQSƏDLİ FONDUN DƏSTƏK ;

20) BAŞLANAN BİZNESLƏR, KOM-lar, KİÇİK TƏŞKİLATLAR/QURUMLAR/MİLLİ QHT-LƏRƏ YAŞAMAQDA KÖMƏK ETMƏK ÜÇÜN FOND DƏSTƏK ; 

21) DİNİ QURUMUN YARADILMASINA DƏSTƏK FONDU  ~ NÜMUNƏ: DÜNYA ÜZRƏ ÜZRƏ MƏSCİDLƏR QURULMAQ ÜÇÜN İDARƏ;

22) SOSİAL İŞÇİLƏRƏ LAZIM QALDIĞINDA YARDIM FONDUNUN DƏSTƏK ; 

23) ƏHƏMİYYƏTLİ SƏBƏBLƏRƏ GÖRƏ KÖMƏK EHTİYACINIZ OLAN ŞƏKLƏRİN SƏYAHƏT XƏRCLƏRİNƏ DƏSTƏK FONDU ; 

24) İŞSİZ İNSANLARA KÖMƏK ETMƏK ÜÇÜN FOND DƏSTƏK ;

25) LAZIM OLDUĞUNDA MIQRANTLARA FOND DƏSTƏK;

 


 

bottom of page