top of page

TWLF SUVEREN İGO

ƏLAQƏLİ TƏŞKİLATLAR KATEQORİYASI

1) TWLF YARDIMCI TƏŞKİLATLAR

2) TWLF SUVEREN MÜHSİS MÜTTAfiqləri

3) TWLF TOP PEER ÜÇÜN DEYİL ORGS

4) TWLF YARDIMCI TƏŞKİLATLAR  TƏSDİQ İLƏ

5) TWLF DƏSTƏKLİ  ORGS 

6) TWLF AKREDİT OLUNMUŞ VƏ ƏSAS  ORGS

6) TWLF AKREDİT OLUNMUŞ VƏ ƏSAS  ORGS

7) TWLF DƏSTƏKLİ ŞİRKƏTLƏR

8) TWLF DƏSTƏK XƏYYƏRİYYƏLƏRİ

8) TWLF DƏSTƏK XƏYYƏRİYYƏLƏRİ

9) TWLF DƏSTƏK EDƏN BİRLİKLƏR

9) TWLF DƏSTƏK EDƏN BİRLİKLƏR

9) TWLF DƏSTƏK EDƏN BİRLİKLƏR

10) TWLF DƏSTƏK KORPORASYASI

11) TWLF YARDIMCI TƏHSİL İNSTİTUTLƏRİ

bottom of page